Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Tuesday, November 19, 2019
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
22/11/2019Điện lực TP Cao Bằng8:0010:00Đường dây 373E16.1 phân đoạn từ DPT 373E16.1-7/59 đến DCL 373E16.1-7/81aXã Nguyễn Huệ, xã Trưng Vương Hòa An và một phần xã Quốc Toản huyện Trà lĩnh.Cắt điện để công tác theo kế hoạch.
23/11/2019Điện lực TP Cao Bằng7:0012:00Đường dây 374E16.1 phân đoạn từ DCL 374E16.1-7/39/49 đến DCL 374E16.1-7/39/52/1Xã Minh Khai , xã Quang Trọng Thạch An Cao Bằng.Cắt điện để công tác theo kế hoạch.
24/11/2019Điện lực TP Cao Bằng7:007:30Đường dây 371E16.1 Phân đpạn từ 371E16.1-7 đến VT 371E16.1/18 đến DCL 371E16.1-7/16/29Một phần Xã Hưng Đạo, Nam Phong Hòa An Cao Bằng. Tách lèo VT 371E16.1/18 và VT 371E16.1/27
Điện lực TP Cao Bằng11:3012:00Đường dây 371E16.1 Phân đpạn từ 371E16.1-7 đến VT 371E16.1/18 đến DCL 371E16.1-7/16/29Một phần xã Hưng Đạo, Nam Phong Hòa An Cao Bằng.Đấu lèo VT 371E16.1/18 và VT 27
Điện lực TP Cao Bằng7:0012:00Đường dây 371E16.1 phân đoạn sau DCL 371E16.1-7/16/29Các xã Bạch Đằng, Thịnh Vượng, Hoa Thám và một phần xã Hưng Đạo .Cắt điện để công tác theo kế hoạch
Điện lực TP Cao Bằng7:0012:00Đường dây 371E16.1 phân đoạn từ VT 371E16.1/18 đến VT 371E16./27TBA Nam Phong, Nam Phong 2, Gạch Nam Phong.Cắt điện để công tác theo kế hoạch
Điện lực TP Cao Bằng7:007:30Đường dây 371E16.1 phân đoạn từ Vt 371E16.1/27 đến DCL 371E16.1-7/35TBA Phân Lân,TBA Công Ty Đại Hoàng.Tách lèo VT 371E16.1/18 và VT 27
Điện lực TP Cao Bằng11:3012:00Đường dây 371E16.1 phân đoạn từ VT 371E16.1/27 đến DCL 371E16.1-7/35TBA Phân Lân,TBA Công Ty Đại Hoàng.Đấu lèo VT 371E16.1/18 và VT 27

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : OrenSeale745
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 573

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home