Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Wednesday, September 26, 2018
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
18/09/2018Điện lực Hòa An7:008:00DCL 471E16.1-7/41/1BMột phần xã Vĩnh Quang, một phần Phường Ngọc xuân TP Cao BằngCắt điện để công tác theo kế hoạch
Điện lực Hòa An12:0013:00DCL 471E16.1-7/41/1BMột phần xã vĩnh quang, Phường Ngọc Xuân TP Cao BằngCắt điện để công tác theo kế hoạch
Điện lực Hòa An7:0013:00TBA Mạnh ngọc 4Nà Pế - Phường ngọc xuân - TP Cao bằngCắt để công tác điện theo kế hoạch
Điện lực Bảo Lạc7:308:30PĐ DCL 371E16.1-7/531TBA Nà Rào Cắt điện công tác theo kế hoạch
Điện lực Bảo Lạc7:3016:30PD DCL 371E116.1-7/531 đến 371E16.1/545TBA Nà RòaCắt điện công tác theo kế hoạch
Điện lực Bảo Lạc15:3016:30PĐ DCL 371E116.1-7/531TBA Nà RàoCắt điện công tác theo kế hoạch
Điện lực Hòa An7:0013:00 Căt DCL 471E16.1-7/41/1B TBA K55 cắt điện công tác theo kế hoạch
Điện lực Thạch An6:0017:00PĐ sau DPT 374E16.1-7/258/68/16Xã Thụy HùngCông tác theo kế hoạch
19/09/2018Điện lực Hòa An10:1511:30ĐZ 0,4KV sau TBA Mạnh ngọc 3 Nà Pế- ngọc xuân- TP Cao bằngCắt điện theo kế hoạch
Điện lực Hòa An7:008:00AB lộ C TBA Mạnh ngọc 2Bản Ngần- Ngọc Xuân- TP Cao bằngCắt điện công tác theo kế hoạch
Điện lực Hòa An8:3010:00Lộ A TBA Mạnh ngọc2 Bản ngần - Ngọc xuân - TP Cao bằng Cắt điện theo kế hoạch
Điện lực Nguyên Bình7:0013:00PĐ Sau DPT 371E16.1-7/217/1Xã Quang ThànhLắp máy cắt
20/09/2018Điện lực Hòa An7:0011:30TBA Lương thực 2Khau gạm, Nà cócCắt điện theo kế hoạch
22/09/2018Điện lực TP Cao Bằng7:0012:00Đường dây 472E16.1 PĐ từ 472E16.1-7/66 đến 472E16.1-7/69/5/1 đến 472E16.1-7/70TBA Tam Trung 1 Phường Sông Bằng TPCB, Các TBA: Nước Giáp 4, Nước Giáp 4.1,Vườn Cam máy 1+2+3+5+8+9+10+11, Ngân hàng đầu tư thuộc Phường Hợp Giang TPCB.Cắt điện để công tác theo kế hoạch
Điện lực Thạch An6:0017:00PĐ từ VT 374E16.1-7/258/68/16 đến 375E16.3-7/166/57/6Xã Thụy Hùng,Theo kế hoạch
23/09/2018Điện lực Thạch An6:007:00PĐ từ VT 374E16.1-7/258/13 đến VT 375E16.3-7/166/57/6Xã Danh Sĩ, Đức Long, Thụy HùngTheo kế hoạch
Điện lực Thạch An6:0017:00PĐ từ VT 374E16.1/258/67 đến VT 374E16.1-7/258/68/16Xã Đức LongTheo kế hoạch
Điện lực Thạch An16:0017:00PĐ từ 374E16.1-7/258/13 đến 374E16.1-7/258/68/16Xã Danh Sĩ, Xã Đức LongTheo kế hoạch
Điện lực TP Cao Bằng7:0013:00Đường dây 477E16.1 phân đoạn từ DPT 477E16.1-7/31 đến DPT 477E16.1-7/41Các TBA Kho Cuốn 1+2+3, Nà Tòong 1+4 thuộc Phường Sông Hiến TPCBCắt điện để công tác theo kế hoạch
Điện lực Hòa An6:0017:00DPT 372E16.1-7/111Một phần xã Đức Long, Xã Nam Tuấn Hòa An Cao BằngCắt điện để công tác theo kế hoạch

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : owaxihaj
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 671

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home