Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Friday, December 14, 2018
 
Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám ở Cao Bằng
 
2013-08-19 10:36:31
Ngày 13/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc ra Quân lệnh số 1, lệnh cho giải phóng quân, các lực lượng vũ trang tự vệ, chính quyền các cấp và toàn dân đứng lên Tổng khởi nghĩa. Chấp hành lệnh Tổng khởi nghĩa toàn quốc, Tỉnh ủy và UBND lâm thời tỉnh Cao Bằng đã lập tức thành lập Ủy ban Khởi nghĩa do đồng chí Hoàng Đình Giong (tức Văn Tư) làm Trưởng ban, đồng thời vận động nhân dân nhất tề nổi dậy giải phóng quê hương. 
 
Mít tinh giành chính quyền cách mạng tại Sóc Giang (Hà Quảng).
 
Ủy ban Khởi nghĩa của tỉnh đã ra lệnh cho giải phóng quân, lực lượng vũ trang ở các châu, các đội du kích, đội tự vệ cùng toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh nổi dậy đánh chiếm các đồn bốt của giặc Nhật ở các châu lỵ và Thị xã (nay là Thành phố), tiêu diệt các đội Bảo an do Nhật tổ chức, bọn tay sai phản động thân Nhật, chặn đánh các ngả đường rút lui của địch, cướp súng địch để tự trang bị cho các đơn vị giải phóng quân của tỉnh và châu.
 
Từ đây, tại hầu khắp các châu trong tỉnh, lực lượng vũ trang và nhân dân vây chặt, tiến công đồn Nhật, tuyên bố xoá bỏ chính quyền địch, chính quyền cách mạng được thành lập chính thức ra mắt nhân dân vào các ngày: 20/8 tại Quảng Uyên, 21/8 tại Hà Quảng (bao gồm cả huyện Thông Nông ngày nay). Chỉ riêng ngày 22/8, ta giành chính quyền tại 3 châu: Hoà An, Nguyên Bình và Thị xã. Đây là ngày đỉnh cao của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám ở Cao Bằng.
 
Tại châu Hòa An, cao trào cách mạng nổ ra rầm rộ khắp mọi nơi. Lực lượng cách mạng được bố trí sẵn sàng tiêu diệt địch ở đồn Nước Hai và khi chúng rút chạy về Thị xã. Cùng phối hợp với một bộ phận lực lượng vũ trang của tỉnh, lực lượng vũ trang của châu đã tiến hành bao vây đồn Nước Hai, cắt đứt đường dây liên lạc của địch và cắm cờ đỏ sao vàng trên các đồi cao quanh đồn uy hiếp tinh thần địch. Ngày 19/8, ta chặn đánh một toán Bảo an từ trong đồn nống ra, mưu toan nối lại đường dây liên lạc, diệt một số tên, thu vũ khí. Một số sống sót tháo chạy về đồn. Ngày 20/8, một đại đội quân Nhật bí mật rút lui về Thị xã bị ta chặn đánh ở Bản Sẩy. 12 tên địch bị thiệt mạng, ta thu 5 súng. Các lực lượng cách mạng tiếp tục khép chặt vòng vây, tấn công địch liên tục, buộc chúng phải bí mật rút khỏi đồn Nước Hai vào đêm 21/8. Ta mở đợt truy kích địch, chặn đánh chúng ở Tả Lạn, Lăng Phja (xã Bế Triều) và truy đuổi đến.
 
Án Lại, xã Nguyễn Huệ (Hòa An) diệt nhiều tên, thu vũ khí, quân trang, quân dụng khác. Sáng ngày 22/8, lực lượng vũ trang của châu chiếm đồn Nước Hai, Châu lỵ Hòa An. UBND lâm thời ra mắt nhân dân, Hòa An hoàn toàn giải phóng.
 
Tại Nguyên Bình, phong trào cách mạng nổi lên đều khắp, khiến quân địch ở các đồn Nguyên Bình và Tĩnh Túc hoang mang cao độ, buộc phải tháo chạy qua đèo Lê A về Bắc Kạn. Các lực lượng vũ trang địa phương truy kích, chặn đánh nhiều trận, diệt nhiều tên, trong đó có 4 tên tay sai đắc lực của chúng, thu một số vũ khí. Đêm 21/8, số Bảo an còn lại tại đồn Nguyên Bình buộc phải hạ vũ khí. Ta thu được gần 100 khẩu súng các loại, làm chủ đồn và châu lỵ. Ngày 22/8, dưới sự lãnh đạo của Châu ủy và Ban Việt Minh châu, quần chúng nhân dân từ các ngả đường kéo về châu lỵ tổ chức mít tinh, tuyên bố xóa bỏ chính quyền thực dân phong kiến, thành lập chính quyền cách mạng, trừng trị những tên Việt gian phản động ngoan cố, xây dựng chính quyền cách mạng, ổn định đời sống nhân dân.
 
Tại thị xã Cao Bằng, là nơi trung tâm kinh tế văn hóa của tỉnh, tình hình phức tạp hơn. Trong khi lực lượng vũ trang giải phóng của ta truy quét giặc Nhật, tiễu trừ bọn phỉ ở các châu trong tỉnh thì những tàn quân Nhật khắp nơi dồn về Thị xã cùng đồng bọn đóng sẵn ở đây tìm cách cố thủ. Cùng lúc này, hàng vạn quân Tưởng, với danh nghĩa “Đồng minh vào tước vũ khí quân đội Nhật”, tràn vào biên giới tiến nhanh về Thị xã nhằm thực hiện âm mưu tiêu diệt cộng sản, dựng lên chính quyền tay sai thân Tưởng. Ngày 20/8, quân Tưởng tràn qua các cửa ải Bình Mãng (thuộc châu Hà Quảng), Pò Peo (thuộc châu Trùng Khánh) và Tà Lùng (thuộc châu Phục Hòa).
 
Trong ngày 20/8, Ủy ban Khởi nghĩa của tỉnh ra mệnh lệnh: “Phải chiếm được Thị xã trước khi quân Đồng minh kéo vào giải giáp vũ khí quân đội Nhật, chính quyền cách mạng của tỉnh phải sớm giành chủ quyền ở Thị xã để giao thiệp với quân Đồng minh với tư cách là chủ”. Lúc này không khí tổng khởi nghĩa sục sôi, quân giải phóng siết chặt vòng vây chuẩn bị tiến công sào huyệt cuối cùng của giặc Nhật. Bọn Nhật và tay sai hoang mang cực độ. Rạng sáng ngày 21/8, được sự hỗ trợ của nhân dân, một bộ phận quân giải phóng của tỉnh do đồng chí Hoàng Đình Giong chỉ huy vượt sông Hiến tiến vào Thị xã (tại khu Nước Giáp). Sáng ngày 21/8, Ủy ban Khởi nghĩa gửi tối hậu thư cho tên quan hai Nhật cùng những tên tay sai đang cố thủ ở pháo đài yêu cầu đầu hàng và giao nộp vũ khí. Trước sức mạnh như vũ bão của quân cách mạng, nhận thấy không thể kéo dài sự ngoan cố nữa, 12 giờ ngày 21/8, quân Nhật và bọn tay sai chấp nhận đầu hàng vô điều kiện, buộc chúng phải đồng ý giao nộp cho Việt Minh pháo đài và kho vũ khí của Pháp mà chúng chiếm được. Ngay đêm hôm đó, quân Nhật bí mật rút lui theo Quốc lộ số 3 về Bắc Kạn.
 
Sáng ngày 22/8, UBND lâm thời tỉnh và Thị xã tổ chức cuộc tuần hành trên đường phố để biểu dương lực lượng cách mạng, sau đó họp mít tinh tại chùa Phố Cũ tuyên bố xóa bỏ chính quyền của Nhật và bọn tay sai, thành lập UBND lâm thời Thị xã. Nhân dân thị xã Cao Bằng nhiệt liệt chào đón chính quyền cách mạng và UBND lâm thời của tỉnh, Thị xã ra mắt toàn dân. Đồng thời, ta cử một đoàn đại biểu thay mặt UBND lâm thời tỉnh giao thiệp với quân đội Tưởng theo quy chế Đồng minh, nhằm bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nền độc lập, tự do mà dân tộc ta vừa giành được.
 
Ngày 22/8/1945, một ngày lịch sử, ngày hội cách mạng đáng ghi nhớ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lần đầu tiên kể từ tháng 10/1886, Cao Bằng sạch bóng quân xâm lược ngoại bang, chính quyền về tay nhân dân.
 
Là vùng đất địa đầu đất nước, được sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc - Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, Cao Bằng trở thành căn cứ địa đầu tiên của đất nước trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Thực hiện linh hoạt và sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã chớp thời cơ thuận lợi, vùng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm, xây dựng chính quyền mới, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám và xây dựng Nhà nước Việt Nam độc lập, tự do.
nguồn: baocaobang.vn
 
Tin cùng thư mục :
Những “báu vật” của người Dao Đỏ ở Cao Bằng
UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu ở Cao Bằng
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Lễ thu hồn vía cho lúa của người Tày
Lễ thắp nến tri ân và Chương trình văn nghệ "Màu hoa đỏ" kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ
Tiếp nhận 433 đơn vị máu trong Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Miền non nước”
Đoàn thẩm định UNESCO làm việc với lãnh đạo tỉnh
Toàn tỉnh: Từ đầu năm đến nay, thiệt hại do thiên tai ước tính trên 21 tỷ đồng
Hành trình 2000 km từ Cao Bằng đến Sài Gòn của Mang âm nhạc đến bệnh viện
Khởi động chương trình tình nguyện mùa đông 2014 "Tuổi trẻ chung tay vì an sinh xã hội"
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : HoangThai
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 686

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home