Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Friday, December 14, 2018
 
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
 
2017-03-06 16:26:41
Chiều ngày 28/02/2017, Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
 
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng có đồng chí Đặng Văn Hiện – Phó Bí thư ĐU KDN tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Đỏ - UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo ĐU KDN tỉnh; đồng chí Vũ Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Hoàng Thẩm Vận – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng. Cùng tham dự Hội nghị còn có đại diện Ban Thường vụ Công đoàn, Bí thư ĐTN CS HCM, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư 28 Chi bộ trực thuộc.
 
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Thẩm Vận – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016 Đảng bộ Công ty tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Cơ cấu tổ chức được sắp xếp hợp lý, đặc biệt là công tác cán bộ; do sắp xếp lao động một cách hợp lý nên năm 2016 Đảng bộ Công ty đã thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, công nhân viên được nâng thêm một bước; an ninh, trật tự được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, nội bộ Công ty đoàn kết thống nhất, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên; triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên.
 
Đảng ủy Công ty đã ban hành các văn bản cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát chương trình công tác toàn khóa, chương trình công năm; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, năm 2016 đã kết nạp được 16/10 đảng viên mới, vượt 160% chỉ tiêu kế hoạch giao.
 
Chỉ đạo các Chi bộ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Đặng Văn Hiện – Phó Bí thư ĐUKDN tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được của Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng trong năm 2016. Đồng chí nhấn mạnh Đảng bộ Công ty cần tiếp tục duy trì và phát huy sức mạnh của tập thể, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao trong năm 2017.
 
 
Đồng chí Vũ Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy Công ty thay mặt Đảng bộ Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Văn Hiện – Phó Bí thư ĐUKDN tỉnh, đồng thời cùng tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV có hiệu quả; phấn đấu nỗ lực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
- Chỉ đạo các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể tổ chức học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh uỷ, trên cơ sở đó xây dựng các chương trình hành động thiết thực, cụ thể gắn với trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.
- Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác điều chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ,...
- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, quy định, quy chế, ... của Đảng ủy đã đề ra.
 
Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã công bố các Quyết định khen thưởng năm 2016 và tặng Giấy khen cho 6 Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 22 Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, 53 cá nhân đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Một số hình ảnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
 
 
 
 
Đinh Văn Truyền
 
Tin cùng thư mục :
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020
Giao lưu, tọa đàm nhân kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2018)
Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn năm 2017
Hưởng ứng tuần lễ hồng EVN
Chi bộ Văn phòng kết nạp Đảng viên mới
Đại hội Chi bộ phòng Tài chính Kế toán
Đại hội Chi bộ Điện lực Thạch An nhiệm kỳ 2017 - 2020
Đại hội Chi bộ Phân xưởng cơ điện nhiệm kỳ 2017-2020
Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM
Công ty Điện lực Cao Bằng lần Thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2019
Tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : HoangThai
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 686

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home