Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Monday, March 19, 2018
 
Công ty Điện lực Cao Bằng hưởng ứng triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017
 
2017-11-14 13:28:36
Hưởng ứng thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 theo Kế hoạch của UBND tỉnh Cao Bằng và Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Công ty Điện lực Cao Bằng đã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật năm 2017 với chủ đề: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, các văn bản quản lý nội bộ; phòng chống tham nhũng, lãnh phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, khách hàng” và Khẩu hiệu Ngày Pháp luật: “Cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, Pháp luật ".
 
 
Treo khẩu hiệu tuyên truyền ngày pháp luật tại trụ sở Điện lực Trùng Khánh
 
Với các hình thức như: treo khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trên bản tin EVNNews tại các Điện lực và trụ sở văn phòng Công ty; chạy hàng chữ khẩu hiệu trên bảng điện tử tại trụ sở văn phòng Công ty và lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật với cuộc họp của các phòng, đơn vị trực thuộc.
 
Thời gian tổ chức hoạt động Ngày pháp luật được Công ty tổ chức thường xuyên, liên tục và tập trung trong thời gian 2 tháng bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017. Trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017.
 
Việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của Công ty Điện lực Cao Bằng trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, người lao động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của trong cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và nhiệm vụ chính trị được giao.
 
 
 
                                                                                                                                             Vi Phong
 
Tin cùng thư mục :
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : AltaBreland5
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 2
User Count Toàn bộ : 588

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home