Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Tuesday, January 28, 2020
 
Triển khai Ngày Pháp luật năm 2019
 
2019-11-11 11:00:27

 

Nằm trong Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của Công ty Điện lực Cao Bằng. Ngày pháp luật năm 2019 được Công ty Điện lực Cao Bằng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể thiết thực bám sát các hoạt động chuyên môn với Chủ đề: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, tuân thủ Quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và việc tham gia xây dựng, thực thi pháp luật.

Công ty Điện lực Cao Bằng đã tiến hành tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung triển khai Ngày pháp luật năm 2019 tại đơn vị cũng như các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật cho toàn thể CBCNV trong đơn vị như:

 Tiếp tục lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPC và đơn vị, các Quy chế quản lý nội bộ của EVN, EVNNPC và Công ty Điện lực Cao Bằng ban hành. Toàn thể CBCNV chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu các chính sách, quy định mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần trong công việc, thi hành pháp luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy định của EVN trong thực thi công việc; tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị; Tích cực học hỏi, áp dụngnhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong việc triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật, để thu hút đông đảo CBCNV tham gia. Bên cạnh đó tận dụng triệt để công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày pháp luật.

Đặc biệt tập trung trong tháng cao điểm từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2019 Công ty Điện lực Cao Bằng treo khẩu hiệu: "Cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Cao Bằng gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”  tại trụ sở cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc; Chạy hàng chữ khẩu hiệu trên bảng điện tử tại trụ sở văn phòng Công ty; Tuyên truyền trên bản tin EVNNews tại các Điện lực và trụ sở văn phòng Công ty; Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật với cuộc họp của các phòng, đơn vị trực thuộc.

 

Ảnh: Khẩu hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 tại Công ty Điện lực Cao Bằng

        Ngày Pháp luật năm 2019  được tuyên truyền phổ biến trong Công ty Điện lực Cao Bằng đã thu hút sự quan tâm của toàn thể CBCNV, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của "Ngày Pháp luật", đồng thời cổ vũ khuyến khích các cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và Pháp luật, có ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần nâng cao năng lực vận dụng, tuân thủ và thi hành pháp luật.

 

 

Trần Hoàng Yến

 
Tin cùng thư mục :
Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Cao Bằng: Hưởng ứng hoạt động tình nguyện
Điện lực Trà Lĩnh: Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày Lưu trữ Việt Nam
Điện Lực Bảo Lâm tri ân khách hàng Năm 2019
Điện lực Hà Quảng triển khai tháng tri ân khách hàng
Điện lực Hòa An tri ân khách hàng năm 2019
Công ty Điện lực Cao Bằng chung tay xây dựng nông thôn mới.
Đại hội chi bộ Điện lực Nguyên Bình nhiệm kỳ 2020-2023
Điện lực Thành Phố Cao Bằng hoạt động trong tháng tri ân khách hàng năm 2019.
Đại hội chi bộ Điện lực Thành Phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2023
  
Minimize
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : VanceSharman
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 594

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home