Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Tuesday, January 28, 2020
 
Công ty Điện lực Cao Bằng báo cáo đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 1969 - 2019) - Học tập, quán triệt các Chỉ Thị, Nghị quyết Kết luận của Trung ương, của Tỉnh mới ban hành ( đợt II/2019)
 
2019-11-18 16:07:21

 

Chiều ngày 12/11/2019, Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức Hội nghị báo cáo đánh giá 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) - học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh mới ban hành (đợt II/2019).

Chủ trì hội nghị là Đồng chí Vũ Xuân linh- UV BTV Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng. Đến dự và truyền đạt các chuyên đề tại Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Đỏ – Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo – Đoàn thể Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty.

Đ/c Vũ Xuân Linh – UV BTV ĐUKCQ&DN tỉnh, Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Linh – Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng yêu cầu cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Công ty tập trung lắng nghe vì đây là những nội quan trọng của các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương trong đợt học tập này. Đồng thời giao các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh mới ban hành đợt II/2019 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong đợt sinh hoạt chính trị gần nhất.

Tại Hội nghị CBCNV được nghe đồng chí Đỗ Vĩnh Cương, Báo cáo viên ĐU Công ty Điện lực Cao Bằng báo cáo đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Báo cáo nhấn mạnh để thực hiện Di chúc của Bác hiệu quả, nhất là trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong thời gian tới cần tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa EVN NPC trong thời kỳ mới, phải tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đội ngũ lãnh đạo quản lý tạo sự đồng thuận trong CBCNV, khắc phục yếu kém và khuyết điểm, tạo động lực mới để phát triển, thực hiện hoàn thành các mục tiêu SXKD. Đó là cách tốt nhất để tỏ lòng tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định giá trị, sức sống trường tồn của bản Di chúc lịch sử.

        50 năm thực hiện Di chúc của Bác, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ càng tin tưởng vững vàng theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Cao Bằng thành “Một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội” như Bác từng mong đợi.

Đ/c Đỗ Vĩnh Cương – Báo cáo viên ĐU Công ty Điện lực Cao Bằng báo cáo đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Đỏ giáo – Báo cáo viên Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng trực tiếp truyền đạt: Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu trên Internet, mạng xã hội; Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quy định số 202-QĐ/TW, ngày 02/8/2019 của ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy, cấp huyện; Đề án số 19-ĐA/TU ngày 13/8/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng về đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng giai đoạn 2019 -2025; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội XII của Đảng; Kết luận, Quy định khác của Trung ương và tỉnh mới ban hành đợt II năm 2019.

 

Đ/c Hoàng Văn Đỏ – UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo – Đoàn thể ĐUKCQ&DN tỉnh quán triệt các CT, NQ, KL của Trung ương mới ban hành (đợt II/2019).

Đinh Văn Truyền – VPĐU

 
Tin cùng thư mục :
Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Cao Bằng: Hưởng ứng hoạt động tình nguyện
Điện lực Trà Lĩnh: Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày Lưu trữ Việt Nam
Điện Lực Bảo Lâm tri ân khách hàng Năm 2019
Điện lực Hà Quảng triển khai tháng tri ân khách hàng
Điện lực Hòa An tri ân khách hàng năm 2019
Công ty Điện lực Cao Bằng chung tay xây dựng nông thôn mới.
Đại hội chi bộ Điện lực Nguyên Bình nhiệm kỳ 2020-2023
Điện lực Thành Phố Cao Bằng hoạt động trong tháng tri ân khách hàng năm 2019.
Đại hội chi bộ Điện lực Thành Phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2023
  
Minimize
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : VanceSharman
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 594

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home