Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Friday, August 6, 2021
 
Đại hội đại biểu đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
 
2020-08-07 11:48:12
Trong thời gian 03 ngày từ chiều ngày 31/7/2020 đến ngày 02/8/2020, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên trù bị Đại hội đã bầu ra các cơ quan điều hành và giúp việc cho đại hội (Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu), phổ biến nội quy, quy chế làm việc của Đại hội...
 
Sáng ngày 01/8/2020 Đại hội đã chính thức khai mạc. Đến dự và và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên BCH Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy, đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Khối qua các thời kỳ; các đồng chí UV BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đã nghỉ hưu. Dự đại hội có 186 đại biểu, đại diện cho hơn 4.150 đảng viên đến từ 89 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới của toàn Đảng bộ.
 
Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã tổ chức thực hiện hoàn thành 4 nội dung chính:
 
1. Đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ khóa XII, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng đã quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, các nhiệm vụ của nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội khóa XII đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhiệm kỳ vừa qua công tác phát triển Đảng cũng đã được Đảng bộ thực hiện tốt, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 1.175 đảng viên mới, vượt 130% kế hoạch. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực tham gia phản biện xã hội để công tác xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Công tác giáo dục truyền thống có nhiều đổi mới, việc học tập và làm tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đã tạo được sự chuyển biến tích cực.
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên BCH Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí nhấn mạnh Đảng bộ Khối có tính chất đặc thù, có nhiều đảng viên là lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh do vậy trong thời gian tới đề nghị Đảng bộ cần phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
 
 
ĐC Lại xuân môn - UVBCH TW, Trưởng đoàn ĐBQH, BT TU Cao Bằng phát biểu chỉ đạo
 
Sau Đại hội Đảng bộ cần lựa chọn cho đơn vị mình 1 đến 2 khâu đột phá. Tập trung tháo gỡ những nút thắt, trước mắt phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp. Đảng bộ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, triển khai toàn diện, đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.
 
2. Đại hội đã chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Khối và dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX.
 
3. Phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã tiến hành quy trình bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội nhất trí giới thiệu danh sách gồm 28 đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để bầu lấy 25 đồng chí tham gia Ban chấp hành khóa XIII. Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ Khối đã bầu Ban thường vụ Đảng ủy (07 đồng chí). Theo đó đồng chí Nguyễn Thái Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XII tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu chức danh Phó bí thư (02 đồng chí); bầu UBKT (07 đồng chí) và chức danh Chủ nhiệm UBKT, Phó CN UBKĐU.
 
 
BCH khóa XIII ra mắt
 
4. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Đại hội đã bầu 22 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối đã đặt ra những chỉ tiêu như:
 
100% chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Mỗi năm mở 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú; 03 lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ kết nạp được trên 700 đảng viên. 100% đảng viên thực hiện tốt Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020). Hàng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 15% được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Hàng năm, có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm, 100% cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và triển khai tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Hàng năm, có trên 90% cơ quan, đơn vị được đánh giá hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; có trên 85% doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và 100% các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động. Hàng năm, có trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Hàng năm, có trên 90% tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh trở lên.
 
Một số hình ảnh tại Đại hội.
 
 
Chụp ảnh lưu niệm với các đc nguyên là lãnh đạo Đảng bộ Khối qua các thời kỳ
 
 
Tặng hoa các đc thôi tham gia BCH khóa XIII
 
Đinh Văn Truyền
 
Tin cùng thư mục :
Chi bộ Kỹ thuật kết nạp Đảng viên mới
Chi bộ Tổ chức và Pháp chế kết nạp Đảng viên mới
Đoàn thanh niên công ty Điện lực Cao Bằng tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Công đoàn Công ty Điện lực Cao Bằng đến thăm hỏi và động viên CBCNV có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Tân Sửu
Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức chương trình tình nguyện “Xuân ấm áp – Tết sẻ chia”
ĐTN PC Cao Bằng cùng ĐTN PC Vĩnh Phúc tổ chức chương trình tình nguyện “Tiếp bước em đến trường và trao tặng tủ sách nhân ái”
Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Tỉnh mới ban hành; triển khai các Văn kiện hội nghị lần thứ hai Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025
Chi bộ Văn phòng - Công nghệ thông tin kết nạp Đảng viên mới
Chi bộ Điện lực Bảo Lạc kết nạp Đảng viên mới
Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Trùng Khánh
  
Minimize
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Benny68X5520
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 82729

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home