Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Friday, August 6, 2021
 
Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Tỉnh mới ban hành; triển khai các Văn kiện hội nghị lần thứ hai Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025
 
2020-10-30 09:33:33
Sáng ngày 21/10/2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Tỉnh mới ban hành; triển khai các Văn kiện hội nghị lần thứ hai Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Thực hiện báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị có đồng chí Nông Quốc Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Báo cáo viên Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng, đồng chí Đỗ Vĩnh Cương – Báo cáo viên Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi bộ và một số cán bộ chủ chốt các phòng, đơn vị trực thuộc.
 
 
 
Đồng chí Nông Quốc Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Báo cáo viên Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng Thực hiện báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị CBCNV được nghe đồng chí Đỗ Vĩnh Cương, Báo cáo viên Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng, đơn vị Công ty Điện lực Cao Bằng thông tin nhanh kết quả phát động và thực hiện quên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vùng bị thiên tai, mưa lũ tại Hội nghị tổng kết công tác Vì sự biến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 tổ chức ngày 20/10/2020 với tổng số tiền gần 12 triệu đồng; tuyên truyền kết quả thực hiện 6 Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Băng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Theo đó đồng chí Nông Quốc Tuấn, Báo cáo viên Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt các Văn kiện Hội nghị lần thứ Văn kiện hội nghị lần thứ 2 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó có Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 14/9/2020. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai BCH Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 về nhất trí thông qua 9 nội dung trọng tâm thực hiện nhiệm vụ; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 05/10/2020. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về một số mục tiêu và nhiệm vụ quý IV năm 2020; Chương trình số 04-CTr/ĐUK, ngày 14/9/2020 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) giai đoạn 2020-2025. Trong đó nhấn mạnh 4 mục tiêu cụ thể đó là không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phấn đấu trên 80% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề; các cấp ủy viên cơ sơ, bí thư, phó bí thư khóa mới được tập huấn kỹ năng hoạt động công tác Đảng; phấn đấu trên 90% TCCSĐ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15 % TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chương trình số 05-CTr/ĐUK, ngày 14/9/2020 về nâng cao công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính của các TCCSĐ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên giai đoạn 2020-2025.
 
Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm quán triệt nội dung tổng kết 6 Chương trình trọng tâm của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Băng lần thứ XVIII đã đề ra. Quán triệt các Văn kiện hội nghị lần thứ hai Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 để TCCSĐ làm cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phù hợp với cấp ủy các cấp trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng.
 
Đinh Văn Truyền
 
Tin cùng thư mục :
Chi bộ Kỹ thuật kết nạp Đảng viên mới
Chi bộ Tổ chức và Pháp chế kết nạp Đảng viên mới
Đoàn thanh niên công ty Điện lực Cao Bằng tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Công đoàn Công ty Điện lực Cao Bằng đến thăm hỏi và động viên CBCNV có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Tân Sửu
Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức chương trình tình nguyện “Xuân ấm áp – Tết sẻ chia”
ĐTN PC Cao Bằng cùng ĐTN PC Vĩnh Phúc tổ chức chương trình tình nguyện “Tiếp bước em đến trường và trao tặng tủ sách nhân ái”
Chi bộ Văn phòng - Công nghệ thông tin kết nạp Đảng viên mới
Chi bộ Điện lực Bảo Lạc kết nạp Đảng viên mới
Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Trùng Khánh
Chi bộ Điện lực Thông Nông tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới
  
Minimize
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Benny68X5520
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 82729

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home