Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Sunday, January 24, 2021
 
Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức tập huấn các văn bản mới ban hành của Bộ Công Thương và Chương trình chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện.
 
2020-10-30 14:11:41
Nhằm phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động điện lực và triển khai chương trình số hóa hợp đồng mua bán điện cho các đơn vị Điện lực. Ngày 27/10/2020 Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức tập huấn Thông tư 22/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương Quy định trình tự, thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện; Thông tư 23/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại.
 
Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Nông Khải Hoàn - Phó Giám Đốc Công ty, các phòng chuyên môn và 40 học viên là Trưởng phòng Kinh doanh - Tổng hợp, cán bộ quản lý hợp đồng mua bán điện của 13 Điện lực trực thuộc.
 
 
Đ/c Nông Khải Hoàn - Phó Giám Đốc Công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Thông tư 22/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 30/10/2020, quy định các điều kiện ngừng, giảm mức cung cấp điện; trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện trong hoạt động điện lực. Đồng thời, Thông tư còn quy định về trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp, khẩn cấp và ngừng, giảm mức cung cấp điện do tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật.
 
Thông tư 23/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 30/10/2020, quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại, là khoản phí để bù đắp chi phí nhân công thực hiện các thủ tục, thao tác cắt, đóng điện trở lại và chi phí đi lại từ đơn vị Điện lực đến địa điểm thực hiện. Chi phí này do khách hàng trả cho Điện lực trong những trường hợp như: Ngừng cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình; Ngừng, giảm mức cung cấp điện theo yêu cầu của bên mua điện; Ngừng cấp điện do tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật bị bên bán điện ngừng cấp điện trong các trường hợp quy định tại Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành (Thông tư 22/TT-BCT).
 
Công ty Điện lực Cao Bằng đã chỉ đạo các đơn vị Điện lực thực hiện niêm yết công khai Thông tư 22/TT-BCT và Thông tư 23/TT-BCT tại các địa điểm giao dịch với khách hàng, đăng tải nội dung trên trang Web của Công ty.
 
Đối với công tác chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt là một trong những nhiệm trọng tâm của ngành điện trong năm 2021, qua đó toàn bộ hợp đồng mua bán điện bằng giấy sẽ sử dụng hợp đồng số góp phần nâng cao hiệu quản quản lý, giảm chi phí sản xuất điện, phục vụ tốt hơn công tác dịch vụ khách hàng.
 
Thực hành chuyển đổi số các hợp đồng mua bán điện sinh hoạt
 
 
Tại buổi tấp huấn các học viên được trang bị kiến thức chuyển đổi số, số hóa, thực hành thao tác các trình tự trên thiết bị (máy tính bảng). Phấn đấu đến hết tháng 11/2021 Công ty Điện lực Cao Bằng sẽ hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện, dự kiến với hơn 130.000 hợp đồng.
 
Nông Tiến Dũng
 
Tin cùng thư mục :
  
Minimize
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : ChristalR422
Past 24 Hours Hôm qua : 22
Prev. 24 Hours Hôm nay : 20
User Count Toàn bộ : 79561

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home