Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Wednesday, September 26, 2018
Giới thiệu về Công ty Điện lực Cao Bằng
Công ty Điện lực Cao Bằng
Đường Pác Bó - Phường Sông Bằng - Thành phố Cao Bằng

GIỚI THIỆU CHUNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC CAO BẰNG

 

1. Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY ĐIỆN LỰC CAO BẰNG
2. Tên tiếng Việt viết tắt:         PCCB        
3. Địa chỉ : Đường Pác Bó Phường Sông Bằng Thị xã Cao Bằng
4. Điện thoại : 19006769
5. Giám đốc : Vũ Xuân Linh

 

* CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

- Sản xuất, kinh doanh điện năng;
- Quản lý vận hành lưới điện đến cấp điện áp 35 kV;
- Đầu tư, xây dựng và cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 35 kV;
- Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện;
- Kinh doanh các dịch vụ Internet, viễn thông công cộng, truyền thông và quảng cáo;
- Kinh doanh vật tư, thiết bị điện, thiết bị viễn thông công cộng, truyền thông cáp và Internet;
- Xây lắp các công trình điện từ cấp điện áp 35kV trở xuống;
- Xây lắp các công trình viễn thông, truyền thông cáp và Internet;
- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Tư vấn, thiết kế đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 kV;
- Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110kV;
- Gia công, chế tạo các phụ tùng, phụ kiện cho lưới điện;
- Kinh doanh và cho thuê phương tiện vận tải, thiết bị nâng, nhà xưởng, kho bãi;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
- Kinh doanh : Nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống;
- Đại lý bảo hiểm.
 
* MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC CAO BẰNG:
- Đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn, chất lượng nhằm phục vụ cho đời sống, văn hoá xã hội, kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của địa phương.
- Hướng tới khách hàng dùng điện và dịch vụ viễn thông với chất lượng ngày càng cao, xử lý giải quyết tốt hơn nữa những thắc mắc, yêu cầu của khách hàng.
 
* KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ : (Số liệu đến hết tháng 06/2010)
          1. Về lưới điện :
          +ĐZ 35kV: 1.578,846 km; Trong đó: Tài sản của ngành điện: 1.540,629 km
                                                                       Tài sản của khách hàng:     38,217 km
          +ĐZ 10kV:    119,699 km; Trong đó: Tài sản của ngành điện:    112,123 km
                                                                       Tài sản của khách hàng:       7,576 km
          +ĐZ hạ thế:   1.800,32 km
          2. Trạm biến áp :
          Tổng số: 827 trạm với dung lượng: 110.731 kVA
          Trong đó: Tài sản của ngành điện: 676 trạm với dung lượng: 59.315,5 kVA
                Tài sản của khách hàng: 151 trạm với dung lượng: 51.415,5 kVA
3. Nhà máy thuỷ điện : 03 nhà máy thuỷ điện có tổng công suất là 3.100kW
4. Số lượng khách hàng sử dụng điện : 91.121 khách hang.
 
* THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:
          Huân chương Lao động hạng III , Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều danh hiệu khen thưởng cao quí khác như Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc… của tỉnh Cao Bằng và các Bộ ngành Trung ương trao tặng.
 

 

Giới thiệu về Công ty Điện lực Cao Bằng
Công ty Điện lực Cao Bằng
Đường Pác Bó - Phường Sông Bằng - Thành phố Cao Bằng

GIỚI THIỆU CHUNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC CAO BẰNG

 

1. Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY ĐIỆN LỰC CAO BẰNG
2. Tên tiếng Việt viết tắt:         PCCB        
3. Địa chỉ : Đường Pác Bó Phường Sông Bằng Thị xã Cao Bằng
4. Điện thoại : 19006769
5. Giám đốc : Vũ Xuân Linh

 

* CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

- Sản xuất, kinh doanh điện năng;
- Quản lý vận hành lưới điện đến cấp điện áp 35 kV;
- Đầu tư, xây dựng và cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 35 kV;
- Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện;
- Kinh doanh các dịch vụ Internet, viễn thông công cộng, truyền thông và quảng cáo;
- Kinh doanh vật tư, thiết bị điện, thiết bị viễn thông công cộng, truyền thông cáp và Internet;
- Xây lắp các công trình điện từ cấp điện áp 35kV trở xuống;
- Xây lắp các công trình viễn thông, truyền thông cáp và Internet;
- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Tư vấn, thiết kế đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 kV;
- Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110kV;
- Gia công, chế tạo các phụ tùng, phụ kiện cho lưới điện;
- Kinh doanh và cho thuê phương tiện vận tải, thiết bị nâng, nhà xưởng, kho bãi;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
- Kinh doanh : Nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống;
- Đại lý bảo hiểm.
 
* MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC CAO BẰNG:
- Đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn, chất lượng nhằm phục vụ cho đời sống, văn hoá xã hội, kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của địa phương.
- Hướng tới khách hàng dùng điện và dịch vụ viễn thông với chất lượng ngày càng cao, xử lý giải quyết tốt hơn nữa những thắc mắc, yêu cầu của khách hàng.
 
* KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ : (Số liệu đến hết tháng 06/2010)
          1. Về lưới điện :
          +ĐZ 35kV: 1.578,846 km; Trong đó: Tài sản của ngành điện: 1.540,629 km
                                                                       Tài sản của khách hàng:     38,217 km
          +ĐZ 10kV:    119,699 km; Trong đó: Tài sản của ngành điện:    112,123 km
                                                                       Tài sản của khách hàng:       7,576 km
          +ĐZ hạ thế:   1.800,32 km
          2. Trạm biến áp :
          Tổng số: 827 trạm với dung lượng: 110.731 kVA
          Trong đó: Tài sản của ngành điện: 676 trạm với dung lượng: 59.315,5 kVA
                Tài sản của khách hàng: 151 trạm với dung lượng: 51.415,5 kVA
3. Nhà máy thuỷ điện : 03 nhà máy thuỷ điện có tổng công suất là 3.100kW
4. Số lượng khách hàng sử dụng điện : 91.121 khách hang.
 
* THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:
          Huân chương Lao động hạng III , Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều danh hiệu khen thưởng cao quí khác như Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc… của tỉnh Cao Bằng và các Bộ ngành Trung ương trao tặng.
 

 

Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : owaxihaj
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 671

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home