Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Saturday, July 11, 2020
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
25/06/2020Điện lực TP Cao Bằng4:306:00Đường dây 474E16.1 từ DCL 474E16.1-7/41 đến DPT 474E16.1-7/53Một phần phường Hòa Chung,Tân Giang TPCBCắt điện để công tác theo kế hoạch
Điện lực TP Cao Bằng4:3011:30Đường dây 474E16.1 từ VT 474E16.1/48 đến TBA Địa Chất. Các TBA In Việt Lập, XN Nước Tân An, Tân An, Tân An 2, Tân An 2.1, Khuổi Tít 5,Địa Chất, Nà Hoàng.Cắt điện để công tác theo kế hoạch
Điện lực TP Cao Bằng10:3011:30Đường dây 474E16.1 từ DCL 474E16.1-7/44 đến DPT 474E16.1-7/53Một phần phường Hòa Chung, Tân Giang TPCBCắt điện để công tác theo kế hoạch.
26/06/2020Điện lực TP Cao Bằng4:305:30Đường dây 474E16.1, phân đoạn sau DPT 474E16.1-7/48/2Các TBA In Việt Lập, XN Nước Tân An, Tân An, Tân An 2, Tân An 2.1, Khuổi Tít 5, Địa Chất, Nà Hoàng.Cắt điện để công tác theo kế hoạch.
Điện lực TP Cao Bằng4:3011:30Đường dây 474E16.1, phân đoạn sau VT 474E16.1/48/7 TBA Địa Chất, Nà Hoàng.Cắt điện để công tác theo kế hoạch
Điện lực TP Cao Bằng10:3011:30Đường dây 474E16.1, phân đoạn sau DPT 474E16.1-7/48/2Các TBA In Việt Lập, XN Nước Tân An, Tân An, Tân An 2, Tân An 2.1, Khuổi Tít 5,Địa Chất, Nà Hoàng.Cắt điện để công tác theo kế hoạch
27/06/2020Điện lực TP Cao Bằng4:306:00Đường dây 474E16.1, từ VT DCL 474E16.1-7/44 đến DCL 474E16.1-7/61Một phần phường Hòa Chung, Tân Giang, Duyệt Chung TPCBCắt điện để công tác theo kế hoạch
Điện lực TP Cao Bằng4:3011:30Đường dây 474E16.1, từ VT 474E16.1/50 đến VT 474E16.1/59Các TBA Bệnh viện Đông Y, Khuổi Tít, Khuổi Tít 2, Khuổi Tít 4.Cắt điện để công tác theo kế hoạch
Điện lực TP Cao Bằng10:3011:30Đường dây 474E16.1, phân đoạn từ DCL 474E16.1-7/44 đến VT 474E16.1-7/59.Một phần phường Hòa Chung, Tân Giang TPCB.Cắt điện để công tác theo kế hoạch
28/06/2020Điện lực TP Cao Bằng5:0011:30Đường dây 474E16.1, phân đoạn từ VT 474E16.1/59 đến DCL 474E16.1-7/65aMột phần Phường Tân Giang, Duyệt Trung , Sông Bằng TPCBCắt điện để công tác theo kế hoạch
Điện lực TP Cao Bằng10:3011:30Đường dây 474E16.1, phân đoạn từ DPT 474E16.1-7/53 đến VT DCL 474E16.1-7/65aMột phần phường Tân Giang, Duyệt Trung , Sông Bằng TPCBCắt điện để công tác theo kế hoạch.
Điện lực TP Cao Bằng8:009:00Đường dây 374E16.1, phân đoạn từ DCL 374E16.1-7/39/1 đến DCL 374E16.1-7/39/25Một phần phường Tân Giang, Hòa Chung, Lê Chung TPCBCắt điện để công tác theo kế hoạch

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : AshleeMcLend
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 794

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home