Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Monday, December 9, 2019
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
02/12/2019Điện lực Trà Lĩnh7:3011:30Cả TBA Lưu Ngọc.Huyện Trà Lĩnh -Cao Bằng.TBA Luu NgọcThay tủ hạ thế.Trà Lĩnh - Cao Bằng.
Điện lực Trà Lĩnh13:3017:00Cả TBA Đông Ry Huyện Trà Lĩnh - Cao Bằng.TBA Đông RyThay tủ hạ thế.Trà Lĩnh - Cao Bằng.
Điện lực TP Cao Bằng6:0017:00Đường dây 371E16.1 phân đoạn sau DCL 371E16.1-7/16/29Các Xã Bạch Đằng, Thịnh Vượng , Hoa Thám.Cắt điện để công tác theo kế hoạch
04/12/2019Điện lực TP Cao Bằng6:0017:00Đường dây 371E16.1 phân đoạn sau DCL 371E16.1-7/16/29Các Xã Bạch Đằng, Thịnh Vượng, Hoa ThámCắt điện để công tác theo kế hoạch
07/12/2019Điện lực TP Cao Bằng7:308:30Đường dây 477E16.1 phân đoạn sau DPT 477E16.1-7/31 đến DPT 477E16.1-7/41.Các TBA Kho Cuốn, Kho Cuốn 2+3, Nà Tòong 1+4Cắt điện để công tác theo kế hoạch
Điện lực TP Cao Bằng15:3016:30ĐZ 477E16.1 phân đoạn sau DPT 477E16.1-7/31 đến DPT 477E16.1-7/41Các TBA Kho Cuốn, Kho Cuốn 2+3, Nà Tòong 1+4Cắt điện để công tác theo kế hoạch
Điện lực TP Cao Bằng7:3016:30Đường dây 477E16.1 phân đoạn từ DPT 477E16.1-7/41 đến 477E16.1-7/45/1 đến DPT 477E16.1-7/56Một phần Phường Hợp Giang, phường Hòa Chung TPCBCắt điện để công tác theo kế hoạch
08/12/2019Điện lực TP Cao Bằng7:3016:30Đường dây 477E16.1 phân đoạn từ sau LBS 477-7 tại tủ R4.477E16.1 đến DPT 477E16.1-7/56Một phần phường Sông Hiến, Phường Hợp Giang TPCBCắt điện để công tác theo kế hoạch
Điện lực TP Cao Bằng14:3016:30Đường dây 477E16.1, ĐZ 472E16.1 Phân đoạn từ DPT 477E16.1-7/56 đến DPT 477E16.1-7/51 đến DCL 472E16.1-7/69/1 đến DCL 472E16.1-7/69/5/1Một phần phường Sông Hiến, phường Hợp Giang TPCBCắt điện để công tác theo kế hoạch

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : CelestePitts
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 577

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home