Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Monday, July 4, 2022
 nsLIST
Minimize
Tin Công ty Điện lực
Điện lực Thạch An ra quân thực hiện chương trình “nói không với sự cố cây đổ vào đường dây”
Điện lực Thạch An ra quân thực hiện chương trình “nói không với sự cố cây đổ vào đường dây”
2022-06-28 20:45
-3
Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Cao Bằng phối hợp với Đội QLVHLĐ cao thế ra quân phát quang hành lang lưới điện 110kV Cao Bằng – Gang thép
Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Cao Bằng phối hợp với Đội QLVHLĐ cao thế ra quân phát quang hành lang lưới điện 110kV Cao Bằng – Gang thép
2022-06-27 21:16
-4
PC Cao Bằng đảm bảo điện khi miền Bắc bước vào cao điểm mưa bão, nắng nóng.
PC Cao Bằng đảm bảo điện khi miền Bắc bước vào cao điểm mưa bão, nắng nóng.
2022-06-27 21:05
-4
Công ty Điện lực Cao Bằng tập huấn hóa đơn điện tử trên Cmis 3.0 và E-Invoice Kiểm soát đơn giá vật tư thiết bị
Công ty Điện lực Cao Bằng tập huấn hóa đơn điện tử trên Cmis 3.0 và E-Invoice Kiểm soát đơn giá vật tư thiết bị
2022-06-27 20:56
-4
Công ty Điện lực Cao Bằng hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và tháng hành động vì Môi trường năm 2022
Công ty Điện lực Cao Bằng hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và tháng hành động vì Môi trường năm 2022
2022-06-27 20:44
-4
Đóng điện công trình triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp trên không tại Công ty Điện lực Cao Bằng.
Đóng điện công trình triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp trên không tại Công ty Điện lực Cao Bằng.
2022-06-26 22:19
-5
BÁO CÁO công khai kết quả sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021
BÁO CÁO công khai kết quả sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021
2022-06-23 16:06
-8
Công ty Điện lực Cao Bằng thực hiện công tác Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng 5 tháng đầu năm 2022
Công ty Điện lực Cao Bằng thực hiện công tác Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng 5 tháng đầu năm 2022
2022-06-22 10:10
-9
Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức tập huấn về Hệ thống SCADA
Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức tập huấn về Hệ thống SCADA
2022-06-14 22:30
-17
Công ty Điện lực Cao Bằng huấn luyện định kỳ An toàn vệ sinh lao động
Công ty Điện lực Cao Bằng huấn luyện định kỳ An toàn vệ sinh lao động
2022-06-11 21:40
-20
12345678910...
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : KeishaLarios
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 82878

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home