Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Tuesday, September 27, 2022
 nsLIST
Minimize
Chuyển đổi số
PC Cao Bằng đẩy mạnh áp dụng số hóa trong công tác tổ chức nhân sự
PC Cao Bằng đẩy mạnh áp dụng số hóa trong công tác tổ chức nhân sự
2022-07-25 16:57
-61
Chuyển đổi số công tác Văn phòng trong Công ty Điện lực Cao Bằng
Chuyển đổi số công tác Văn phòng trong Công ty Điện lực Cao Bằng
2022-07-25 16:42
-61
Điện lực Thành phố (PC Cao Bằng) đẩy mạnh thanh toán tiền điện online trên nền tảng chuyển đổi số dữ liệu khách hàng
Điện lực Thành phố (PC Cao Bằng) đẩy mạnh thanh toán tiền điện online trên nền tảng chuyển đổi số dữ liệu khách hàng
2022-05-27 21:36
-120
Điện lực thành phố Cao Bằng vững bước trên con đường chuyển đổi số
Điện lực thành phố Cao Bằng vững bước trên con đường chuyển đổi số
2022-02-23 08:33
-213
Điện lực Nguyên Bình chuyển đổi số nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
Điện lực Nguyên Bình chuyển đổi số nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
2021-12-29 00:35
-269
PC Cao Bằng tiếp tục tăng cường nhận thức chuyển đổi số trong CBCNV
PC Cao Bằng tiếp tục tăng cường nhận thức chuyển đổi số trong CBCNV
2021-12-13 10:45
-285
Điện lực Hòa An ứng dụng công nghệ số trong quản lý máy biến áp
Điện lực Hòa An ứng dụng công nghệ số trong quản lý máy biến áp
2021-12-13 09:14
-285
Công ty Điện lực Cao Bằng đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống đo đếm phục vụ số hóa công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng
Công ty Điện lực Cao Bằng đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống đo đếm phục vụ số hóa công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng
2021-12-01 00:53
-297
Điện lực Thành phố Cao Bằng ứng dụng chuyển đổi số trong mọi mặt động sản xuất, kinh doanh
Điện lực Thành phố Cao Bằng ứng dụng chuyển đổi số trong mọi mặt động sản xuất, kinh doanh
2021-11-30 17:53
-298
Khai thác hiệu quả phân hệ kiểm tra giám sát mua bán điện trên chương trình CMIS3.0
Khai thác hiệu quả phân hệ kiểm tra giám sát mua bán điện trên chương trình CMIS3.0
2021-11-19 16:31
-309
123
Danh Mục
 zMenuVertical
Minimize
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : BetteWillila
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 83638

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

Top  |  Home