Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Monday, August 15, 2022
 
Công ty Điện lực Cao Bằng đẩy nhanh số hóa thiết bị lưới điện
 
2021-10-31 22:14:53
Số hóa là xu hướng tất yếu trong việc ứng dụng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện. Do đặc thù có rất nhiều thiết bị lưới điện cần được quản lý vận hành nên một trong những công việc quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả chuyển đổi số là hoàn thiện cơ sở dữ liệu số của thiết bị, lưới điện của hệ thống trên phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS. Theo chỉ đạo của EVN mục tiêu đến năm 2022 100% thiết bị lưới điện truyền tải và 80% thiết bị lưới điện 110 kV được số hóa. Đến năm 2025 đạt 100% thiết bị điện trên lưới điện từ trung áp trở lên được số hóa và cập nhật vào hệ thống phần mềm PMIS.
 
Nhận thức được vai trò của vấn đề này, ngay từ tháng 8 năm 2021 Công ty Điện lực Cao Bằng đã chỉ đạo các Điện lực, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế rà soát phần mềm PMIS, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu, đảm bảo dữ liệu được số hóa trùng khớp với hồ sơ lý lịch và thực tế thiết bị tại hiện trường. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi mất nhiều thời gian, công sức và tinh thần trách nhiệm của công nhân điện lực đặc biệt đối với lưới điện ở các khu vực núi cao, vượt sông địa hình hiểm trở.
 
 
Cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin thiết bị lên phần mềm PMIS
 
Tuy nhiên với sự cố gắng nỗ lực của các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc, đến nay quá trình số hóa, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu lưới điện đã đạt được 85% khối lượng, dự kiến sẽ đạt 100% khối lượng trong tháng 11/2021.
 
 
Công nhân thu thập dữ liệu tại hiện trường
 
Công ty Điện lực Cao Bằng tin tưởng kết quả số hóa cơ sở dữ liệu thiết bị lưới điện sẽ mang lại lợi ích lớn trong việc quản lý vận hành lưới điện ổn định, tin cậy với chất lượng điện tốt nhất để phục vụ yêu cầu ngày càng cao của khách hàng đối với ngành điện.
 
Lâm Thanh - Ngôn Thời
 
Tin cùng thư mục :
PC Cao Bằng đẩy mạnh áp dụng số hóa trong công tác tổ chức nhân sự
Chuyển đổi số công tác Văn phòng trong Công ty Điện lực Cao Bằng
Điện lực Thành phố (PC Cao Bằng) đẩy mạnh thanh toán tiền điện online trên nền tảng chuyển đổi số dữ liệu khách hàng
Điện lực thành phố Cao Bằng vững bước trên con đường chuyển đổi số
Điện lực Nguyên Bình chuyển đổi số nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
PC Cao Bằng tiếp tục tăng cường nhận thức chuyển đổi số trong CBCNV
Điện lực Hòa An ứng dụng công nghệ số trong quản lý máy biến áp
Công ty Điện lực Cao Bằng đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống đo đếm phục vụ số hóa công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng
Điện lực Thành phố Cao Bằng ứng dụng chuyển đổi số trong mọi mặt động sản xuất, kinh doanh
Khai thác hiệu quả phân hệ kiểm tra giám sát mua bán điện trên chương trình CMIS3.0
  
Minimize
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Chung
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 82886

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home