Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Monday, July 4, 2022
 
Chi bộ Điện lực Hà Quảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
 
2022-05-27 21:18:38
Ngày 23/5/2022 Chi bộ Điện lực Hà Quảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” theo kế hoạch số 35-KH/ĐU, ngày 15/3/2022 của Đảng ủy Công ty Điện lực Cao Bằng về kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Công ty Điện lực Cao Bằng năm 2022. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Văn Hiền – Bí thư Chi bộ phổ biến nội dung thực hiện Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong đơn vị. Đặc biệt, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
 
Đồng chí Lê Văn Hiền – Bí thư Chi bộ Điện lực Hà Quảng phổ biến nội dung tại buổi sinh hoạt
 
 
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Điện lực Hà Quảng
 
Bên cạnh đó, Chi bộ Điện lực Hà Quảng xây dựng kế hoạch thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ chính trị gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại Chi bộ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đồng thời, đề ra các giải pháp đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, tập thể, cá nhân trong đơn vị xây dựng kế hoạch học tập, làm theo và thực hiện việc nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá, kết quả thực hiện kế hoạch vào dịp tổng kết, đánh giá, xếp loại cuối năm 2022.
 
 
 Lê Văn Hiền – Điện lực Hà Quảng
 
Tin cùng thư mục :
Đổi mới trong sinh hoạt chi bộ tại Công ty Điện lực Cao Bằng
Gia Đình Điểm tựa của thành công
Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức gặp mặt mừng thọ cán bộ hưu trí năm 2022
Công đoàn Công ty Điện lực Cao Bằng với nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng công nhân năm 2022
Người Đội phó tâm huyết với công việc
Đại hội Đại biểu công đoàn Công ty Điện lực Cao Bằng lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022 – 2027
Điện lực Nguyên Bình tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở thành viên nhiệm kỳ 2022 - 2027
Điện lực Thành phố tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên khóa XIV, nhiệm kỳ 2022- 2027.
Điện lực Thành phố tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên khóa XIV, nhiệm kỳ 2022- 2027.
Đoàn thanh niên PC Cao Bằng tham gia Khánh thành công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
  
Minimize
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : KeishaLarios
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 82878

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home