Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Tuesday, September 27, 2022
 
PC Cao Bằng đẩy mạnh áp dụng số hóa trong công tác tổ chức nhân sự
 
2022-07-25 16:57:56
Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số, thời gian qua, PC Cao Bằng đã tập trung chuyển đổi số tất cả các lĩnh vực hoạt động của toàn Công ty, trong đó có chuyển đổi số ở lĩnh vực công tác tổ chức nhân sự (TCNS).
Chuyển đổi số công tác tổ chức nhân sự là quá trình áp dụng số hóa vào hoạt động vận hành, quản lý nguồn nhân lực, sử dụng dữ liệu để định hướng và giải quyết các vấn đề như: Quản lý tiền lương, năng suất lao động, đào tạo và phát triển, khen thưởng, tuyển dụng nhằm tối ưu hiệu quả quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, giảm chi phí, thời gian thực hiện công tác tính lương, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, hay các thủ tục khác liên quan đến người lao động...
Hiện nay, cơ sở dữ liệu chính TCNS của Tổng công ty là Hệ thống Quản lý nguồn nhân lực (HRMS) và phân hệ tiền lương (PR) của Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Do vậy, dữ liệu nhân sự và tổ chức trên phần mềm HRMS đã được Công ty cập nhật thường xuyên và chuẩn xác các hồ sơ pháp lý kèm theo. Thực hiện các nghiệp vụ quản lý hồ sơ nhân sự theo các quy trình trên phần mềm đã xây dựng như: Quy trình cán bộ, điều động, nâng lương, đào tạo, thi đua khen thưởng, sức khỏe…, đặc biệt là việc đẩy mạnh rà soát, bổ sung, hiệu chỉnh chuẩn xác số liệu đúng theo hồ sơ pháp lý của nhân sự, thực hiện quét (scan) toàn bộ bản giấy hồ sơ nhân sự đưa vào phần mềm HRMS (số hóa hồ sơ). Tính đến ngày 30/4/2022 100% hồ sơ CBCNV đã được hoàn thành số hóa. Ngoài ra xây dựng danh mục vị trí chức danh theo bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, cập nhật áp khung năng lực cho toàn thể CBCNV trên phần mềm HRMS đảm bảo tiến độ Tổng công ty quy định.
Việc cập nhật chính xác các thông tin nhân sự trên phần mềm HRMS đã tạo nền tảng vững chắc cho vận hành phân hệ tiền lương PR - là phân hệ tính toán tiền lương áp dụng chung trong toàn EVN với các chức năng cơ bản: Tích hợp HRMS, chấm công, chấm điểm thành tích cho đơn vị và cá nhân, phân bổ quỹ lương, tính lương, tổng hợp thu nhập....
 
 
Thực hiện số hóa hồ sơ CBCNV tại phòng TCNS
 
Ngoài ra Công ty đã thực hiện số hóa trong công tác tổng hợp công và chế độ phụ cấp hàng tháng bằng cách tích hợp bảng biểu tính toán trực tuyến trên google sheets tại đơn vị, vận hành hiệu quả phân hệ PR trong việc quản lý và phân phối tiền lương cho người lao động theo phương pháp trả lương 3P gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, đảm bảo tính chính xác, đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch.
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, PC Cao Bằng đã triệt để áp dụng số hóa trong công tác đào tạo bằng nhiều hình thức. Bên cạnh các chương trình đào tạo do EVNNPC triển khai, PC Cao Bằng đã xây dựng chương trình đào tạo riêng tại Công ty thông qua các hình thức như đào tạo trực tuyến, qua chương trình e-learning; Nội dung đào tạo đa dạng và phong phú. Bên cạnh mảng đào tạo về công tác chuyên môn, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, về an toàn thông tin là các chuyên đề được Công ty chú trọng. CBCNV chủ động tiếp cận công nghệ hơn, triển khai và áp dụng các ứng dụng được trang bị thành thạo hơn. Đồng thời, người dùng quan tâm nhiều hơn về vấn đề an toàn thông tin, thận trọng hơn trong sử dụng thiết bị máy tính, điện thoại thông minh… nhằm bảo vệ dữ liệu của cá nhân, của doanh nghiệp.
 
 Công tác bồi dưỡng nghề, thi nâng bậc, giữ bậc cũng triệt để áp dụng các chương trình được trang bị. Trong thời kỳ đỉnh điểm của dịch Covid-19, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghề cũng không bị ngưng trệ vì áp dụng các hình thức đào tạo trực tuyến. Công nhân tự học tập và rèn luyện thông qua phần mềm thi trắc nghiệm nâng bậc.
Bên cạnh đó, Công ty đã ứng dụng hiệu quả phần mềm trong việc chấm điểm, báo cáo công tác thực thi Văn hóa doanh nghiệp, tích cực tham gia chương trình đào tạo văn hóa số do EVNNPC tổ chức và chủ động đào tạo trực tuyến nhận thức về chuyển đổi số và văn hóa số cho CBCNV gồm đội ngũ cán bộ quản lý cấp 3 và cấp 4 cùng các chuyên viên tham gia.
Việc chuyển đổi số trong công tác Tổ chức nhân sự nói riêng, chuyển đổi số tất cả các lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của Công ty Điện lực Cao Bằng đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và năng suất lao động, tiết kiệm tối đa chi phí, tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thời đại công nghệ 4.0; Đồng thời xây dựng môi trường văn hóa số với đội ngũ CBCNV luôn chủ động thích ứng, tích cực học hỏi, đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới trong việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục và tin cậy nhằm phục vụ đắc lực cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 

Như Quỳnh – PC Cao Bằng

 
Tin cùng thư mục :
Chuyển đổi số công tác Văn phòng trong Công ty Điện lực Cao Bằng
Điện lực Thành phố (PC Cao Bằng) đẩy mạnh thanh toán tiền điện online trên nền tảng chuyển đổi số dữ liệu khách hàng
Điện lực thành phố Cao Bằng vững bước trên con đường chuyển đổi số
Điện lực Nguyên Bình chuyển đổi số nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
PC Cao Bằng tiếp tục tăng cường nhận thức chuyển đổi số trong CBCNV
Điện lực Hòa An ứng dụng công nghệ số trong quản lý máy biến áp
Công ty Điện lực Cao Bằng đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống đo đếm phục vụ số hóa công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng
Điện lực Thành phố Cao Bằng ứng dụng chuyển đổi số trong mọi mặt động sản xuất, kinh doanh
Khai thác hiệu quả phân hệ kiểm tra giám sát mua bán điện trên chương trình CMIS3.0
Công ty Điện lực Cao Bằng đẩy nhanh số hóa thiết bị lưới điện
  
Minimize
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : BetteWillila
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 83638

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home