Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Monday, August 15, 2022
 
Xây dựng phong cách lãnh đạo mới
để phát triển văn hoá doanh nghiệp của chính mình
 
2018-02-22 10:56:10
 
   Tại hội nghị "Lãnh đạo trong hành trình văn hóa EVNNPC" do Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức ngày 28/11/2017 tại Hà Nội, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Thiều Kim Quỳnh đã có bài phát biểu "Xây dựng phong cách lãnh đạo mới để phát triển văn hoá doanh nghiệp của chính mình" để thông tin đến đội ngũ quản lý, người đứng đầu các đơn vị thành viên Tổng công ty và lực lượng làm văn hóa doanh nghiệp tại EVNNPC 2 nội dung trọng tâm, đó là: Định hướng chung về phát triển văn hoá EVNNPC đến năm 2020, hướng tầm nhìn 2025 và vấn đề xây dựng phong cách lãnh đạo NPC để phát triển văn hoá doanh nghiệp của chính mình. Ban biên tập Trang thông tin điện tử NPC xin đăng toàn văn bài phát biểu của ông Thiều Kim Quỳnh để chia sẻ thông tin đến đông đảo bạn đọc.
 

1. Định hướng chung về phát triển văn hoá NPC trong giai đoạn tới.

1.1.  Mục tiêu phát triển văn hoá NPC 2020.
 
  Phát triển văn hóa doanh nghiệp EVNNPC mang bản sắc riêng vừa mạnh vừa đẹp có sức lan toả đến nhân viên, khách hàng và cộng đồng góp phần đưa NPC trở thành thương hiệu dịch vụ hàng đầu của ngành điện với con người chuyên nghiệp, dịch vụ khách hàng xuất sắc, thương hiệu văn hoá doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu.
 
  Xây dựng đội ngũ cán bộ có phong cách lãnh đạo EVNNPC và hình thành đội ngũ nhân viên có tác phong làm việc chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự, tận tâm mang lại sự hài lòng cho đối tác và khách hàng.  
 
1.2.  Quan điểm phát triển Văn hóa doanh nghiệp của EVNNPC
 
1) Phát triển nâng tầm các giá trị văn hóa của EVNNPC trên cơ sở phát huy  kết quả và tiềm năng, khắc phục tồn tại để thực hiện có hiệu quả công tác văn hóa doanh nghiệp trong EVNNPC với mô hình quản trị hoạt động văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp.
 
2) Quan tâm chú trọng giá trị về ảnh hưởng của văn hoá là tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, sự đồng thuận về hành động của mọi thành viên trong toàn Tổng công ty, đặc biệt là tư tưởng đổi mới thông qua một hệ thống giá trị, triết lý kinh doanh và các quy tắc ứng xử chuẩn mực chung. 
 
3) Triển khai nhóm giải pháp đưa văn hóa doanh nghiệp đi vào chiều sâu trong cuộc sống, phát huy tốt những kết quả đạt được và tiềm năng sẵn có, khắc phục tồn tại, yếu kém và thực hiện có hiệu quả công tác văn hóa doanh nghiệp trong EVNNPC.
 
4) Mọi thành viên đều tự giác tuân thủ các quy tắc chuẩn mực chung và có trách nhiệm học tập, thực thi để hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp, năng động với hiệu quả ngày càng cao góp phần phát triển NPC.
 
5) Tổng Công ty và các đơn vị thành viên có trách nhiệm tổ chức các hoạt động đào tạo, phổ biến, tạo cơ hội học tập và tạo điều kiện để người lao động thực thi văn hóa doanh nghiệp. Cần tạo ra một môi trường văn hoá lành mạnh, tạo ra động lực và cơ hội để nhân viên phát triển tiềm năng, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị thành viên, các cá nhân cùng hướng đến sự phát triển chung của doanh nghiệp.
 
1.3.  Định hướng hoạt động  phát triển văn hoá
 
Để văn hoá  doanh nghiệp đi vào cuộc sống của EVNNPC tôi yêu cầu toàn hệ thống chính trị của Tổng công ty làm tốt các nhiệm vụ sau :
 
1) Đưa Văn hoá Doanh nghiệp trở thành một trong những mục tiêu và nhiệm vụ phát triển chung của toàn tổng công ty và các đơn vị. Ở đâu văn hoá doanh nghiệp không được thực sự quan tâm và nhân viên không hài lòng với lãnh đạo, chúng ta cần xem lại người lãnh đạo ở nơi đó.
 
2) Về công tác lãnh đạo văn hoá, coi trọng hàng đầu việc giáo dục tư tưởng phát triển văn hoá EVNNPC đến mọi CBCNV, mỗi một giám đốc, thủ trưởng đơn vị thành viên cần phát huy cao nhất ý thức trách nhiệm của mình bằng cam kết hành động đổi mới đơn vị mình theo hướng vì sự tiến bộ và phát triển bền vững chung của EVNNPC.
 
3) Thực hiện thí điểm chương trình đánh giá độ hài lòng của nhân viên đối với người lãnh đạo đứng đầu đơn vị về thực thi các chương trình và nội dung phát triển văn hoá DN của Tổng công ty ngay trong năm 2018.
 
4) Để xây dựng phát triển văn hoá tốt, cần một hệ thống quản trị văn hoá chuyên nghiệp bao gồm các cán bộ chuyên trách được chọn lựa về năng lực - thái độ, cần có quy chế quản lý cụ thể với quy trình khoa học, công cụ hiện đại, tiện lợi để vừa quản lý vừa gắn kết nhân viên với các mục tiêu văn hoá.
 
5) Đội ngũ lãnh đạo , quản lý cấp cao cần nêu gương và có chương trình hành động đổi mới phong cách lãnh đạo ngay sau hội nghị này. 
 
6) Ban chỉ đạo văn hoá doanh nghiệp Tổng công ty và từng đơn vị cần được tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách giỏi, năng động, có uy tín để hỗ trợ các đơn vị phát triển một cách chuyên nghiệp.
 
7) Đưa Elearning và phần mềm di động OneNPC vào phục vụ nhân viên và gắn kết nhân viên sâu hơn với những chương trình đào tạo phát triển năng lực đồng thời làm tốt hơn công tác giáo dục về tư tưởng và phẩm chất.
 
8) Là một doanh nghiệp lớn nhưng chúng ta không bao giờ tự hài lòng với chính mình, NPC sẽ không phát triển một mình, không sống một mình, luôn có tinh thần học tập không ngừng, luôn cầu thị lắng nghe từ khách hàng, từ đồng nghiệp và cấp trên, do vậy tôi đề nghị ban chỉ đạo văn hoá doanh nghiệp Tổng công ty và các đơn vị có chương trình học tập giao lưu về văn hoá với các đơn vị trong ngành và đặc biệt là với các đơn vị tiêu biểu về VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP,  các khách hàng lớn, đối tác lớn trong và ngoài nước để học hỏi đồng thời qua hoạt động văn hoá làm cho cộng đồng, khách hàng, bạn bè hiểu hơn về bản sắc văn hoá của chúng ta, đó cũng chính là cách làm kinh doanh theo tư duy mới để thực sự phát triển bền vững dựa trên nền tảng văn hoá của chính mình.
 
9) Công tác truyền thông VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP cần được triển khai đồng bộ, sâu rộng, bài bản dưới nhiều hình thức để những nội dung và bản sắc văn hóa của NPC được lan toả đến mọi thành viên trong Tổng công ty và đến với khách hàng, công đồng. 
 
2. Xây dựng Phong cách lãnh đạo EVNNPC

2.1.  Lãnh đạo và văn hoá  EVNNPC
 
Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ về phong cách lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo là cách thức mỗi cán bộ quản lý tư duy, hành động, nói một cách cụ thể hơn đó là thiên hướng trong cách ứng xử, suy nghĩ, ra quyết định, cách dẫn dắt tổ chức thay đổi mang những nét riêng của mình. Tổng thể cách suy nghĩ và hành động đó tạo nên những đặc trưng riêng cho phong cách lãnh đạo hiệu quả và chuyên nghiệp của EVNNPC. 
 
Phong cách lãnh đạo được xem là hiệu quả khi nó tạo được ảnh hưởng và tác động tích cực đến các nhân viên và khách hàng, đối tác, góp phần tạo ra môi trường làm việc có tâm lý tích cựu trong tổ chức. Phong cách lãnh đạo có hiệu quả sẽ truyền cảm hứng, mang năng lượng đến cho sự phát triển con người và văn hóa tổ chức. Một khi phong cách lãnh đạo đã trở thành quy tắc ứng xử, cách thức và lề lối làm việc, sinh hoạt chung trong tổ chức, thì nó sẽ trở thành tài sản và động lực vô hình giúp cho hệ thống lãnh đạo và quản  lý hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững hơn.
 
2.2. Vai trò của lãnh đạo đối với công tác phát triển văn hoá EVNNPC.
 
Trong giai đoạn mới, giai đoạn có tên gọi ĐỔI MỚI & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, mỗi lãnh đạo của EVNNPC phải là một người kiến tạo thay đổi , những thay đổi tích cực và nếu thành công chúng ta sẽ là những nhà lãnh đạo đổi mới. Khái niệm lãnh đạo là HỆ THỐNG LÃNH ĐẠO, nhưng đặc biệt đề cao trách nhiệm, tài năng của mỗi cá nhân người lãnh đạo có trách nhiệm với tương lai của EVNNPC.
 
Văn hoá lãnh đạo phản ánh đặc trưng và hiệu quả của văn hoá doanh nghiệp , mỗi lãnh đạo EVNNPC phải là một đại sứ văn hoá đích thực của EVNNPC, nói tiếng nói chung của EVNNPC, hành động với cam kết của NPC đối với hệ thống giá trị cốt lõi và niềm tin chung của tổ chức.  
 
Để có thay đổi, cần có tư duy đổi mới. Muốn lãnh đạo đội ngũ đổi mới thành công, những nhà quản lý của EVNNPC cần nhận thức sâu sắc: Thay đổi chính mình trước khi thay đổi người khác. 
 
2.3.  Xây dựng phong cách lãnh đạo EVNNPC
 
Trước yêu cầu phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới có tính cạnh tranh hội nhập ngày càng sâu rộng, kỳ vọng và nhu cầu của khách hàng ngày càng cao, các mục tiêu phát triển đặt ra có những khát vọng lớn đòi hỏi hệ thống lãnh đạo của Tổng công ty cần phải đổi mới phong cách lãnh đạo với tư duy, hành động và phương châm hướng đến tính chuyên nghiệp ngày càng cao. 
 
  Đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp của NPC cần không ngừng học tập, trau dồi, phát triển phong cách của mình theo các  đặc trưng sau mang tính đại diện cho bản sắc văn hoá lãnh đạo của Tổng công ty với 4 gía trị đặc trưng sau: ĐỔI MỚI - CHUYÊN NGHIỆP - HÀNH ĐỘNG - HIỆU QUẢ.
 
Tôi xin làm rõ 4 khái niệm trên đối với những người lãnh đạo, quản lý trong NPC:
 
1) ĐỔI MỚI.
 
Trước hết người lãnh đạo EVNNPC là người có tinh thần Đổi mới toàn diện từ tư duy đến hành động.
 
Người lãnh đạo EVNNPC phải là người đi đầu trong đổi mới và thúc đẩy cấp dưới thay đổi. Đổi mới là quy luật của sự vận động và phát triển, tiến trình thực hiện đổi mới phải có kế hoạch, lộ trình, sau mỗi chương trình cần có đánh giá để điều chỉnh cho phù hợp.  
 
Là những người dẫn đường.  
 
Những người lãnh đạo EVNNPC luôn phải suy nghĩ để làm sao đưa ra những chiến lược có tầm nhìn một cách hiệu quả nhất. Biết truyền đạt về tầm nhìn, định hướng phát triển tương lai của tổng công ty và đơn vị đến từng nhân viên. Biết truyền cảm hứng cho những thay đổi về tư duy và hành động để đưa tổ chức tiến lên.   
 
Là người truyền cảm hứng và động lực đổi mới toàn diện cho tổ chức bằng tầm nhìn và sức ảnh hưởng của mình đối với nhân viên.
 
Là người biết Khơi nguồn sáng tạo cho tổ chức và nhân viên.
 
Trong bất cứ công việc nào, người lãnh đạo, quản lý cần phát huy sức sáng tạo của từng cá nhân và tập thể để đạt được kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, chất lượng đảm bảo nhất. Chúng ta cần coi trọng tiềm năng sáng tạo của mỗi con người trong tổ chức và biết quan tâm, khơi dậy tiềm năng đó để tìm ra những ý tưởng, sáng kiến mới cho sự phát triển.
 
2) CHUYÊN NGHIỆP.
 
Tính chuyên nghiệp trong phong cách lãnh đạo của EVNNPC có những đặc trưng nhận diện cơ bản sau:
 
1) Biết quý trọng thời gian.
2) Có thái độ ứng xử chuyên nghiệp, thân thiện.   
3) Có phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả.   
4) Làm việc có kế hoạch.  
5) Biết ra quyết định và biết chịu trách nhiệm với quyết định của mình. 
 
Ngoài ra người quản lý EVNNPC có phong cách lãnh đạo chuyên nghiệp còn có những đặc điểm khác như sau:
 
Có thái độ sống tích cực và làm việc nghiêm túc, chuẩn mực đồng thời quan tâm đến văn hoá doanh nghiệp, biết làm gương cho nhân viên bằng cách gương mẫu thực hiện đúng các quy tắc ứng xử, giao tiếp của đơn vị.
 
Có tư duy hướng mục tiêu và kết quả, coi trọng giá trị con người và biết đoàn kết thống nhất ý chí, hành động của tập thể cùng hướng đến mục tiêu chung.
 
Có tư duy khoa học, hệ thống trong quản lý, biết sắp xếp tổ chức công việc đảm bảo tính khoa học cao theo các tiêu chuẩn chất lượng của công việc.  Biết quan tâm phát triển nâng cao các tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý.
 
Luôn có ý thức cao về hiệu quả của quy trình làm việc chuyên nghiệp và  quản lý điều hành theo quy trình một cách hệ thống.
 
Biết sử dụng khai thác hiệu quả các phương tiện làm việc mới, ứng dụng giải pháp CNTT tiên tiến để quản lý, điều hành SXKD hiệu quả.
 
Tính chuyên nghiệp là yêu cầu then chốt trong phong cách lãnh đạo của NPC, tôi yêu cầu Ban lãnh đạo Tổng công ty, các Ban, các đơn vị và các tổ chức đoàn thể cần tích cực chủ động có các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ của mình, trước hết là với những người làm lãnh đạo, quản lý.   
 
Thực tế có nhiều cấp độ để đánh giá tính chuyên nghiệp, tuy nhiên trước mắt tôi đề nghị chúng ta sử dụng 3 cấp độ để nhận diện và đánh giá tính chuyên nghiệp của từng cán bộ quản lý lãnh đạo EVNNPC bao gồm: 
 
- Cấp độ 1: Cấp độ Cơ bản của sự chuyên nghiệp 
- Cấp độ 2: Cấp độ rất chuyên nghiệp
- Cấp độ 3: Cấp độ chuyên nghiệp cao 
Nội dung tiêu chí  chi tiết cho từng cấp độ này ban chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp Tổng công ty sẽ nghiên cứu hoàn thiện và công bố triển khai trong thời gian tới.
 
3) HÀNH ĐỘNG
 
Người có phong cách lãnh đạo hành động  sẽ thể hiện các đặc trưng sau:
 
Nói đi đôi với làm.
 
Người lãnh đạo EVNNPC khi đã nói thì phải thực hiện. Nếu vì lý do bất khả kháng không thể làm được như đã nói thì phải giải thích rõ để mọi người chia sẻ, chấp nhận. Có tinh thần hành động có tư duy và có tư duy làm việc luôn thiên hướng hành động  để tạo ra những kết quả, giá trị thiết thực.
 
Quyết đoán, kiên định với mục tiêu.
 
Người lãnh đạo phải sẵn sang đối mặt trước các vấn đề thách thức, chủ động đưa ra những quyết định cần thiết khi lựa chọn các phương án sản xuất, kinh doanh và thực hiện các chiến lược; có lập trường vững vàng trong các quyết định, biết tôn trọng lẽ phải  và  phân xử thấu tình đạt lý các xung đột  nội bộ nếu có.
 
Quyết liệt trong hành động.
 
Người lãnh đạo phải kiên định và chịu trách nhiệm với quyết định đúng đắn đã được đưa ra, giải quyết công việc theo phương châm: Kịp thời - Quyết liệt - Hiệu quả, khuyến khích cấp dưới tham gia; đưa ra quyết định kịp thời và chỉ đạo triển khai một cách quyết liệt thể hiện bản lĩnh vượt qua các rào cản, khó khăn để đạt được mục tiêu đã đề ra với hiệu quả cao nhất.
 
4) HIỆU QUẢ.
 
Hiệu quả luôn được xem là thước đo năng lực lãnh đạo của người quản lý EVNNPC, trong đó hiệu quả sản xuất kinh doanh được đặt lên hàng đầu đối với doanh nghiệp. Người quản lý EVNNPC cần luôn có nhận thức sâu sắc  rằng chỉ có tạo ra hiệu quả SXKD thì doanh nghiệp mới có thể đầu tư cho con người, cho sự đổi mới và đầu tư  cho các năng lực tổ chức để phát triển bền vững . 
 
Chỉ có tạo ra hiệu quả thì người lãnh đạo, quản lý mới có uy tín trước tập thể, có sức ảnh hưởng đến người khác do vậy phong cách chuyên nghiệp, Hành động, đổi mới của người quản lý EVNNPC cũng cần phải gắn liền với tư duy hiệu quả cao.
 
Sau đây là những đặc trưng và yêu cầu đối với người lãnh đạo quản lý EVNNPC:
 
1. Có tư duy hướng mục tiêu, kết quả.  
2. Chú trọng tối ưu hoá nguồn lực và ngân sách.
3. Quản trị bằng đo lường hiệu quả công việc.
4. Quan tâm đến người tài, chuyên gia kỹ thuật giỏi.
5. Coi trọng năng suất lao động và giá trị của quy trình, công nghệ.
6. Đảm bảo việc đạt kết quả của nhân viên bằng phương pháp quản lý mang tính gắn kết và khích lệ hiệu quả đối với nhân viên.
 
3. KẾT LUẬN
 
Thưa Hội nghị!
 
Trên đây tôi đã trao đổi về định hướng phát triển Văn hóa doanh  nghiệp nói chung và vấn đề xây dựng phong cách lãnh đạo NPC trong thời kỳ mới.
 
Phong cách làm việc nói chung và phong cách quản lý - lãnh đạo nói riêng là kết quả được chọn lọc, kết tinh từ quá trình trải nghiệm hành động thực tế theo năm tháng của mỗi người và có tác động ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả lãnh đạo và hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.
 
Phong cách quản lý – lãnh đạo hiệu quả có tác động rất lớn đối với sự thay đổi tổ chức và Hiệu quả SXKD.
 
Bằng cách làm cho phong cách chuyên nghiệp có sức sống mới, hành động hiệu quả cao chúng ta sẽ gia tăng vẻ đẹp cho bản sắc văn hoá của chính mình, văn hoá EVNNPC.
 
 Sự chuyên nghiệp và hiệu quả của phong cách lãnh đạo NPC sẽ được phản ánh qua bản sắc riêng rất tự nhiên  của mỗi cá nhân trong hành vi, lối sống làm việc hàng ngày. Giá trị tốt đẹp của phong cách lãnh đạo hiệu quả chính là uy tín là sức ảnh hưởng tích cực của cá nhân đối với mọi người và cộng đồng, nâng cao uy tín của bản thân, làm cho chúng ta được cấp trên tín nhiệm, nhân viên và đồng nghiệp, khách hàng, đối tác tin tưởng.
 
Là một trong những sản phẩm của một nền tảng văn hóa doanh nghiệp mạnh của chính chúng ta, của một môi trường làm việc tích cực, văn minh. giàu năng lượng và phong cách đó luôn có nguồn gốc từ hệ thống những người lãnh đạo có tâm, có tầm và có tài, phong cách lãnh đạo EVNNPC sẽ luôn phát triển vì lợi ích chung.
 
Kính thưa toàn thể hội nghị, thưa các đồng chí !
 
Tôi hy vọng và tin tưởng rằng với cái tâm và tầm của người lãnh đạo EVNNPC, các cán bộ lãnh đạo và quản lý trong toàn Tổng công ty sẽ luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu không ngừng học tập,  phát triển để hoàn thiện năng lực lãnh đạo của mình theo phong cách lãnh đạo EVNNPC, góp phần xây dựng một hệ thống lãnh đạo chuyên nghiệp ngày càng vững mạnh mang bản sắc và giá trị đích thực của NPC với tinh thần cam kết của chúng ta là: ĐỔI MỚI - CHUYÊN NGHIỆP - HÀNH ĐỘNG và HIỆU QUẢ.
 
Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
 
                                                                                      Nguồn npc.com.vn
 
 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Bảo Lâm hướng ứng phong trào tháng công nhân
Những người “đu dây” gõ băng tuyết, đảm bảo lưới điện hoạt động trong giá lạnh
EVNNPC dừng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống ĐMTMN phát triển sau ngày 31/12/2020
EVN chính thức triển khai thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Thông tin báo chí về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019
EVNNPC khai giảng Khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo đối với cán bộ nữ
Mạo danh Tổng đài của ngành điện tiếp nhận giải đáp dịch vụ điện
Công điện EVNNPC về việc chuẩn bị ứng phó cơn bão số 4 (bão Benbica)
EVNNPC tăng cường đào tạo về công tác định hướng văn hóa doanh nghiệp cho các đơn vị thành viên
EVN hướng đến "doanh nghiệp điện tử"
  
Minimize
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Chung
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 82886

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home