Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Monday, July 4, 2022
 
Điện lực Hà Quảng phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2022
 
2022-04-04 23:27:24
Nhằm góp phần đẩy lùi tai nạn lao động, bảo đảm an toàn, tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh cho người lao động an tâm sản xuất. Vừa qua, Điện lực Hà Quảng tổ chức lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2022. Tham gia lễ phát động có Ông Đàm Văn Bằng – Phó giám đốc Điện lực Hà Quảng và toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị.
 
Văn hóa an toàn lao động được hiểu là văn hóa mà ở đó người lao động có quyền được hưởng một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh. Đó là văn hóa mà nguyên tắc phòng ngừa được đặt lên hàng đầu. Đồng thời tạo ra thói quen làm việc an toàn, chấp hành một cách tự giác đối với việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động của đơn vị, nêu cao ý thức tự bảo vệ mình của người lao động. Do đó Điện lực Hà Quảng luôn xác định công tác phổ biến tuyên truyền các văn bản về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đến toàn thể CBCNV-LĐ là nhiệm vụ trọng tâm then chốt, là việc làm thường xuyên liên tục nhằm nâng cao tinh thần tự giác chấp hành nghiêm túc Nội quy lao động, kỷ luật lao động, và các quy định về công tác ATVSLĐ cho mỗi người công nhân.
 
Bên cạnh đó, hàng năm Công ty Điện lực Cao Bằng trang bị đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động; Huấn luyện sát hạch định kỳ, đột xuất, tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các đơn vị trực thuộc và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện văn hóa an toàn lao động. Xây dựng văn hoá an toàn lao động là chương trình hành động thường xuyên liên tục, được tổ chức và triển khai đồng bộ trong toàn Công ty Điện lực Cao Bằng, đóng góp vào sự phát triển bền vững cho Công ty, đem lại lợi ích cho gia đình CBCNV-LĐ và lợi ích cho toàn xã hội.
 
Tại lễ phát động toàn thể CBCNV Điện lực Hà Quảng đã thực hiện nghi thức “Đọc lời thề thực hiện văn hóa an toàn lao động”.
 

 
CBCNV ĐL Hà Quảng thực hiện lời thể văn hóa an toàn lao động năm 2022
 
Đây là một hoạt động thiết thực để CBCNV-LĐ của Điện lực Hà Quảng nâng cao nhận thức, ý thức tự giác thực hiện các quy định về ATVSLĐ, tạo thói quen làm việc an toàn, thói quen cư xử có văn hoá, chấp hành một cách tự giác đối với việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động của Công ty, góp phần thực hiện tốt công tác ATVSLĐ tại đơn vị năm 2022 và các năm tiếp theo./.
Đỗ Hải Ninh
 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Cao Bằng triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022
Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức “Lễ phát động đẩy mạnh văn hóa an toàn lao động và thi đua ngăn chặn tai nạn - nói không với tai nạn lao động năm 2022”
Điện lực Nguyên Bình đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động
Điện lực Hà Quảng Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và an toàn điện trong nhân dân
Điện lực Hà Quảng Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và an toàn điện trong nhân dân
Khuyến nghị các biện pháp phòng cháy trong sử dụng điện sinh hoạt
Điện lực Bảo Lạc tổ chức Hội nghị tuyên truyền "Sử dụng điện an toàn và bảo vệ hành lang an toàn công trình điện cao áp"
Điện lực Hòa An tuyên truyền sử dụng điện an toàn và bảo vệ hành lang an toàn công trình điện cao áp
Hội nghị tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong nhân dân tại Thông Nông
Tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân xã Sóc Hà - huyện Hà Quảng
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : KeishaLarios
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 82878

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home