Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Monday, July 4, 2022
 nsLIST
Minimize
Thông tin đấu thầu
Thông báo đấu giá thanh lý tài sản, vật tư thiết bị thu hồi kém mất phẩm chất không sử dụng được đợt 1 năm 2022
Thông báo đấu giá thanh lý tài sản, vật tư thiết bị thu hồi kém mất phẩm chất không sử dụng được đợt 1 năm 2022
2022-06-20 09:37
-11
Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá để bán đấu giá tài sản đợt 1 năm 2022 Công ty Điện lực Cao Bằng
Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá để bán đấu giá tài sản đợt 1 năm 2022 Công ty Điện lực Cao Bằng
2022-05-26 08:19
-36
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản
Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản
2022-05-10 09:31
-52
Thông báo thanh lý lô vật tư thiết bị, tài sản thu hồi đợt 3 năm 2021
Thông báo thanh lý lô vật tư thiết bị, tài sản thu hồi đợt 3 năm 2021
2021-12-15 14:51
-198
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: lựa chọn tổ chức đấu giá lô VTTB, tài sản thu hồi, chất thải nguy hại không có nhu cầu sử dụng đợt 3 năm 2021
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: lựa chọn tổ chức đấu giá lô VTTB, tài sản thu hồi, chất thải nguy hại không có nhu cầu sử dụng đợt 3 năm 2021
2021-12-07 11:17
-206
DỰ ÁN: Tuyến cáp quang kết nối Điện lực Trà Lĩnh - Điện lực Trùng Khánh.
DỰ ÁN: Tuyến cáp quang kết nối Điện lực Trà Lĩnh - Điện lực Trùng Khánh.
2020-11-04 08:28
-604
DỰ ÁN: Kết nối các thiết bị Recloser, LBS với TTĐKX tỉnh Cao Bằng năm 2020
DỰ ÁN: Kết nối các thiết bị Recloser, LBS với TTĐKX tỉnh Cao Bằng năm 2020
2020-11-04 08:28
-604
DỰ ÁN: Xây dựng xuất tuyến 35kV mới đồng bộ với dự án lắp máy T2 TBA 110kV Quảng Uyên
DỰ ÁN: Xây dựng xuất tuyến 35kV mới đồng bộ với dự án lắp máy T2 TBA 110kV Quảng Uyên
2020-11-04 08:28
-604
Dự án: Cải tạo các TBA 110kV khu vực Cao Bằng theo tiêu chí không người trực.
Dự án Cải tạo các TBA 110kV khu vực Cao Bằng theo tiêu chí không người trực.
2019-09-19 10:55
-1016
Dự án cải tạo trụ sở Trung tâm điều khiển xa tỉnh Cao Bằng
Dự án cái tạo trụ sở Trung tâm Điều khiển xa tỉnh Cao Bằng
2019-09-19 09:30
-1016
12
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : KeishaLarios
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 82878

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home