Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Monday, July 4, 2022
Giới thiệu về Công ty Điện lực Cao Bằng
Công ty Điện lực Cao Bằng
Đường Pác Bó - Phường Sông Bằng - Thành phố Cao Bằng

GIỚI THIỆU CHUNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC CAO BẰNG

 

1. Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY ĐIỆN LỰC CAO BẰNG
2. Tên tiếng Việt viết tắt:         PCCB        
3. Địa chỉ : Đường Pác Bó Phường Sông Bằng Thành phố Cao Bằng
4. Điện thoại : 19006769
5. Giám đốc : Vũ Xuân Linh

 

* Chức năng nhiệm vụ:

- Sản xuất và kinh doanh điện năng.
- Quản lý vận hành lưới điện đến cấp điện áp 35 kV.
- Đầu tư, xây dựng và cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 35 kV.
- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Tư vấn, thiết kế đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 kV.
- Tư vấn, giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110 kV.
- Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện
- Gia công, chế tạo các phụ tùng, phụ kiện cho lưới điện.
- Kinh doanh và cho thuê các phương tiện vận tải, thiết bị nâng, nhà xưởng, kho bãi.
 
*Tóm tắt quá trình xây dựng và phát triển:
 
      Công ty Điện lực Cao Bằng ngày nay được thành lập ngày 9/3/1968, trên cơ sở sát nhập 2 xí nghiệp là xí nghiệp điện và xí nghiệp xây lắp điện giữa lúc cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ đang ở thời kỳ gay go quyết liệt nhất. Cán bộ công nhân viên đơn vị đã trải qua nhiều thế hệ đã chiến đấu, lao động sản xuất, vượt qua mọi gian nan thử thách luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các mục tiêu chính trị được giao.
      Từ năm 1968 đến năm 1979 Công ty Điện lực Cao Bằng-thuộc Ty Công nghiệp Cao Bằng. Trong giai đoạn này chỉ có 3 nhà máy Thủy điện nhỏ và Diezen với tổng công suất 2.800 kW,đến giữa những năm 70 được tăng cường thêm 2 tổ máy Điezen nâng Tổng công suất lên 3.600 kW. Điện chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các cơ quan và nhân dân khu vực Thị xã, một số khu vực xung quanh huyện lỵ các huyện: Hòa an, Hà quảng, Trùng khánh, Quảng Uyên và một số trạm bơm nước nông nghiệp Hòa an. Số lượng CBCNV thời kỳ này khoảng chừng 100 người,trình độ Đại học, Trung cấp và CNKT qua trường lớp chiếm tỷ lệ rất ít,về quy mô tổ chức khá đơn giản, chưa có tư cách pháp nhân.
      Từ năm 1980 đến năm 1985: Sau chiến tranh Biên giới tháng 2 năm 1979, cơ sở vật chất của tỉnh Cao Bằng nói chung, Điện lực nói riêng bị phá hủy hoàn toàn. Trước tình hình đó, để nhanh chóng khôi phục và đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã quyết định tách Công ty Điện lực Cao Bằng ra khỏi Ty Công nghiệp và thành lập Sở Điện lực Cao Bằng vào tháng 3 năm 1980. Giai đoạn này, cán bộ công nhân viên Sở Điện lực Cao Bằng đã tập trung mọi sức lực và trí tuệ khẩn trương khôi phục lại các nhà máy thủy điện đã bị tàn phá, đồng thời lắp thêm 3 tổ máy Điezen với công suất 100 kW/máy. Từ năm 1982-1985 tăng cường thêm 4 tổ máy với công suất 400 kW/máy, với tổng công suất khoảng 2.600 kW. Mặc dù vậy phạm vi cung cấp điện và chất lượng điện vẫn chưa được cải thiện, ở giai đoạn này trình độ CBCNV đã được nâng cao với việc tuyển thêm và đào tạo lại, mô hình tổ chức quản lý đã chặt chẽ và quy mô hơn, có tài khoản độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân.
      Để phù hợp với mô hình tổ chức, từ tháng 8 năm 1985 Sở Điện lực Cao Bằng đã được chuyển giao trở thành đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 1 - Bộ năng lượng.
      Đến tháng 3 năm 1996 Sở Điện lực Cao Bằng được đổi tên thành Điện lực Cao Bằng trực thuộc Công ty Điện lực 1 theo Quyết định số 230/ĐVN/TCCB-LĐ của Tổng công ty Điện lực Việt Nam.
      Tháng 10/2010, Điện lực Cao Bằng được chuyển hoạt động và đổi tên thành Công ty Điện lực Cao Bằng (theo Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Đây được coi là bước ngoặt quan trọng, một chặng đường mới đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngành Điện lực Cao Bằng .
      Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Điện lực Cao Bằng không ngừng phát huy và kế thừa những truyền thống tốt đẹp, phát huy mọi nguồn lực, tập trung phát triển hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đến nay (2018), trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có 1.539 trạm biến áp với tổng công suất là 248.533 kVA, hơn 2.322,23 km đường dây trung thế và hơn 3.510,4 km đường dây hạ thế với tổng số khách hàng sử dụng điện: 133.499 khách hàng. Sản lượng điện ước đạt 525 triệu kwh.

      Quá trình xây dựng và trưởng thành, Công ty Điện lực Cao Bằng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng:
- Năm 2009: Huân chương lao động hạng Ba.
- Năm 2013: Huân chương lao động hạng Nhì.
      Đồng thời được nhận nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ ngành TW, tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Giới thiệu về Công ty Điện lực Cao Bằng
Công ty Điện lực Cao Bằng
Đường Pác Bó - Phường Sông Bằng - Thành phố Cao Bằng

GIỚI THIỆU CHUNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC CAO BẰNG

 

1. Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY ĐIỆN LỰC CAO BẰNG
2. Tên tiếng Việt viết tắt:         PCCB        
3. Địa chỉ : Đường Pác Bó Phường Sông Bằng Thành phố Cao Bằng
4. Điện thoại : 19006769
5. Giám đốc : Vũ Xuân Linh

 

* Chức năng nhiệm vụ:

- Sản xuất và kinh doanh điện năng.
- Quản lý vận hành lưới điện đến cấp điện áp 35 kV.
- Đầu tư, xây dựng và cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 35 kV.
- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Tư vấn, thiết kế đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35 kV.
- Tư vấn, giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110 kV.
- Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện
- Gia công, chế tạo các phụ tùng, phụ kiện cho lưới điện.
- Kinh doanh và cho thuê các phương tiện vận tải, thiết bị nâng, nhà xưởng, kho bãi.
 
*Tóm tắt quá trình xây dựng và phát triển:
 
      Công ty Điện lực Cao Bằng ngày nay được thành lập ngày 9/3/1968, trên cơ sở sát nhập 2 xí nghiệp là xí nghiệp điện và xí nghiệp xây lắp điện giữa lúc cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ đang ở thời kỳ gay go quyết liệt nhất. Cán bộ công nhân viên đơn vị đã trải qua nhiều thế hệ đã chiến đấu, lao động sản xuất, vượt qua mọi gian nan thử thách luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các mục tiêu chính trị được giao.
      Từ năm 1968 đến năm 1979 Công ty Điện lực Cao Bằng-thuộc Ty Công nghiệp Cao Bằng. Trong giai đoạn này chỉ có 3 nhà máy Thủy điện nhỏ và Diezen với tổng công suất 2.800 kW,đến giữa những năm 70 được tăng cường thêm 2 tổ máy Điezen nâng Tổng công suất lên 3.600 kW. Điện chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các cơ quan và nhân dân khu vực Thị xã, một số khu vực xung quanh huyện lỵ các huyện: Hòa an, Hà quảng, Trùng khánh, Quảng Uyên và một số trạm bơm nước nông nghiệp Hòa an. Số lượng CBCNV thời kỳ này khoảng chừng 100 người,trình độ Đại học, Trung cấp và CNKT qua trường lớp chiếm tỷ lệ rất ít,về quy mô tổ chức khá đơn giản, chưa có tư cách pháp nhân.
      Từ năm 1980 đến năm 1985: Sau chiến tranh Biên giới tháng 2 năm 1979, cơ sở vật chất của tỉnh Cao Bằng nói chung, Điện lực nói riêng bị phá hủy hoàn toàn. Trước tình hình đó, để nhanh chóng khôi phục và đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã quyết định tách Công ty Điện lực Cao Bằng ra khỏi Ty Công nghiệp và thành lập Sở Điện lực Cao Bằng vào tháng 3 năm 1980. Giai đoạn này, cán bộ công nhân viên Sở Điện lực Cao Bằng đã tập trung mọi sức lực và trí tuệ khẩn trương khôi phục lại các nhà máy thủy điện đã bị tàn phá, đồng thời lắp thêm 3 tổ máy Điezen với công suất 100 kW/máy. Từ năm 1982-1985 tăng cường thêm 4 tổ máy với công suất 400 kW/máy, với tổng công suất khoảng 2.600 kW. Mặc dù vậy phạm vi cung cấp điện và chất lượng điện vẫn chưa được cải thiện, ở giai đoạn này trình độ CBCNV đã được nâng cao với việc tuyển thêm và đào tạo lại, mô hình tổ chức quản lý đã chặt chẽ và quy mô hơn, có tài khoản độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân.
      Để phù hợp với mô hình tổ chức, từ tháng 8 năm 1985 Sở Điện lực Cao Bằng đã được chuyển giao trở thành đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 1 - Bộ năng lượng.
      Đến tháng 3 năm 1996 Sở Điện lực Cao Bằng được đổi tên thành Điện lực Cao Bằng trực thuộc Công ty Điện lực 1 theo Quyết định số 230/ĐVN/TCCB-LĐ của Tổng công ty Điện lực Việt Nam.
      Tháng 10/2010, Điện lực Cao Bằng được chuyển hoạt động và đổi tên thành Công ty Điện lực Cao Bằng (theo Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Đây được coi là bước ngoặt quan trọng, một chặng đường mới đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngành Điện lực Cao Bằng .
      Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Điện lực Cao Bằng không ngừng phát huy và kế thừa những truyền thống tốt đẹp, phát huy mọi nguồn lực, tập trung phát triển hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đến nay (2018), trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có 1.539 trạm biến áp với tổng công suất là 248.533 kVA, hơn 2.322,23 km đường dây trung thế và hơn 3.510,4 km đường dây hạ thế với tổng số khách hàng sử dụng điện: 133.499 khách hàng. Sản lượng điện ước đạt 525 triệu kwh.

      Quá trình xây dựng và trưởng thành, Công ty Điện lực Cao Bằng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng:
- Năm 2009: Huân chương lao động hạng Ba.
- Năm 2013: Huân chương lao động hạng Nhì.
      Đồng thời được nhận nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ ngành TW, tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : Larios
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 82878

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home