Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Monday, July 4, 2022
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Tiết kiệm điện
Một năm nhìn lại công tác tiết kiệm điện Công ty Điện lực Cao Bằng
Một năm nhìn lại công tác tiết kiệm điện Công ty Điện lực Cao Bằng
2022-02-23 10:47
-128
Thư ngỏ về việc sử dụng điện tiết kiệm và tăng cường sử dụng các dịch vụ điện trong mùa nắng nóng
Thư ngỏ về việc sử dụng điện tiết kiệm và tăng cường sử dụng các dịch vụ điện trong mùa nắng nóng
2020-05-13 16:30
-779
Chương trình tiết kiệm điện Trường Tiểu học
Nhằm giúp các em học sinh tiểu học, những mầm non tương lai của đất nước có kiến thức, ý thức trong việc tiết kiệm điện. Công ty Điện lực Cao Bằng đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng thực hiện chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện đối với học sinh tiểu học bằng cách cung cấp nhãn vở và thời khóa biểu cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
2015-08-31 14:29
-2496
Tiết kiệm năng lượng: Hiệu quả hơn từ sửa đổi chính sách
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gắn liền với mục tiêu an ninh năng lượng và phát triển bền vững đã được Đảng và Nhà nước ta xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, bên cạnh Chương trình mục tiêu quốc gia về “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ban hành năm 2010, đến nay các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung và sử dụng điện tiết kiệm nói riêng đã được triển khai trên diện rộng, tới cộng đồng người dân và doanh nghiệp.
2014-11-04 14:08
-2796
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : KeishaLarios
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 82878

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home