Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Cao Bằng  -  Wednesday, June 29, 2022
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
24/06/2022Điện lực TP Cao Bằng7:008:00Đường dây 373E16.1, phân đoạn từ DCL 373E16.1-7/25 đến DCL 373E16.1-7/67/96, đến LBS 373E16.1/5811 TBA Thuộc Xã Ngũ Lão, Nguyễn Huệ Hòa An Cao Bằng.Tách lèo VT 373E16.1/49
Điện lực TP Cao Bằng7:0012:00Đường dây 373E16.1 từ VT 373E16.1/49 đến DCL 373E16.1-7/67/96 đến DCL 373E16.1-7/81a15 TBA Thuộc Xã Ngũ Lão, Nguyễn Huệ Hòa An Cao Bằng.Lắp FCO hệ thống tụ bù VT 373E16.1/50, Nâng dây VT 373E16.1/64 và 373E16.1/65
Điện lực TP Cao Bằng11:0012:00Đường dây 373E16.1, phân đoạn từ DCL 373E16.1-7/25 đến DCL 373E16.1-7/67/96 đến LBS 373E16.1/5811 TBA Thuộc Xã Ngũ Lão, Nguyễn Huệ Hòa An Cao Bằng.Đấu lèo VT 373E16.1/49

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Danh Mục
Thành viên
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : hoangthangnd86
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 82877

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Tổng số lượt truy cập
Top  |  Home